Σεξουαλικός Προσανατολισμός: Μερικά δεδομένα

Εδώ και 50 χρόνια, τα επιστημονικά σώματα που ασχολούνται με ζητήματα ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν τις εκφράσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού ως μέρος της τυπικής ανθρώπινης διαφορετικότητας. Πιο κάτω θα βρείτε τις θέσεις του Συνδέσμου όσο αφορά το πιο πάνω θέμα.