Φοιτητές

Επιτροπή Φοιτητών Ψυχολογίας / Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

Οι φοιτητές μπορούν και πρέπει να εντάσσονται στην τοπική κοινότητα των ψυχολόγων, να ενημερώνονται, και να αποτελούν ενεργά μέλη του κλάδου επηρεάζοντας τις εξελίξεις.

Τι σημαίνει το να είμαι εγγεγραμμένος φοιτητής στον
Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου;

Συμμετοχή

Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του Συνδέσμου

Συνεργασία

Συνεργασία φοιτητών από τα τοπικά τμήματα ψυχολογίας αλλά και του εξωτερικού.

Διεθνές έργο

Μέσω της EFPSA δημιουργούμε διεθνείς ευκαιρίες.

Ομαδικά

Δημιουργούμε ευκαιρίες ανέλιξης που μας ενδιαφέρουν.

Πρωτοβουλίες Φοιτητών

Ως αναπόσπαστο μέρος του Συνδέσμου οι φοιτητές, με την υποστήριξη, εμπειρίες, και δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούν να εισηγηθούν και να οργανώσουν υπηρεσίες και εκδηλώσεις.

Δυναμικό Ευκαιριών

Πρόσβαση στους Ακαδημαϊκούς και Εφαρμοσμένους Ψυχολόγους, συνεργασία Τμημάτων Ψυχολογίας, εμπειρίες συμμετοχής και διοίκησης Ευρωπαϊκών σωμάτων φοιτητών και επαγγελματιών.

Φοιτητές Μέλη

Το να είσαι Φοιτητής Ψυχολογίας και Μη-Τακτικό Μέλος του Σ.Ψ.Κ. σημαίνει ότι:

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.