Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Σ.Ψ.Κ. έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες και να προστατεύσει το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνδέσμου δεσμεύει όλα τα μέλη του. Παράλληλα με τον Κώδικα του Συνδέσμου, τα μέλη καλούνται να ακολουθούν και τον αντίστοιχο κώδικα της EFPA.

Κώδικας Δεοντολογίας