Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Σ.Ψ.Κ. έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες και να προστατεύσει το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Συνδέσμου δεσμεύει όλα τα μέλη του.

Παράλληλα με τον Κώδικα του Συνδέσμου, τα μέλη καλούνται να ακολουθούν και τον αντίστοιχο μετακώδικα της EFPA.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.