για Ψυχολόγους

Υποστήριξη

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων εντός & εκτός ΣΨΚ
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
Συμπερίληψη στη Λίστα Επαγγελματιών του Συνδέσμου (αφορά Επαγγελματίες Ψυχολόγους)
Υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Τετραμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής Φοιτητών
Δανειστική βιβλιοθήκη ΣΨΚ

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Σεμινάρια και Διαλέξεις

Εργαστήρια και Εκπαιδεύσεις

Εκδηλώσεις από τις Επιτροπές και τους  Κλάδους

Παγκύπριο Συνέδριο Φοιτητών ανά διετεία

Εκπροσώπηση και προώθηση

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ)
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων
Ευρωπαική Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA)
Ευρωπαική Ομοσπονδία Συνδέσμων Φοιτητών Ψυχολογίας (EFPSA).
Συμβουλευτικές Επιτροπές και Συμβούλια του κράτους.

Στρατηγικές συνεργασίες

Με οργανώσεις επαγγελματίες άλλων κλάδων
Με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Με κρατικές υπηρεσίες
Με Εργαστήρια και Πανεπιστημιακά Τμήματα
Με βιβλιοπωλεία και άλλες εταιρείες

μπορούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου:

"

ως φοιτητές μέλη

προπτυχιακοί φοιτητές ψυχολογίας
μεταπτυχιακοί φοιτητές ψυχολογίας
διδακτορικοί φοιτητές ψυχολογίας

"

ως τακτικά μέλη

εγγεγγραμμένοι ειδικοί ψυχολόγοι
κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού στη ψυχολογία
κάτοχοι διδακτορικού στη ψυχολογία

"

ως έκτατα μέλη

πτυχιούχοι ψυχολογίας

"

ως συνδεδεμένα μέλη

κάτοχοι προπτυχιακού επιπέδου σε άλλο κλάδο εκτός ψυχολογίας και κάτοχοι μεταπτυχιακού/ διδακτορικού στην ψυχολογία

γίνε μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου