για Ψυχολόγους

Τι σημαίνει το να είμαι στον
Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου;

Υποστήριξη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Εκπροσώπηση και προώθηση

Στρατηγικές συνεργασίες

Μπορούν να γίνουν μέλη του Συνδέσμου:

ως φοιτητές μέλη

προπτυχιακοί φοιτητές ψυχολογίας
μεταπτυχιακοί φοιτητές ψυχολογίας
διδακτορικοί φοιτητές ψυχολογίας

ως έκτατα μέλη:

πτυχιούχοι ψυχολογίας

ως συνδεδεμένα μέλη:

κάτοχοι πτυχίου σε άλλο κλάδο
κάτοχοι μεταπτυχιακού / διδακτορικού στην ψυχολογία

ως τακτικά μέλη:

εγγεγγραμμένοι ειδικοί ψυχολόγοι
κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού στη ψυχολογία
κάτοχοι διδακτορικού στη ψυχολογία

Γίνε μέλος στον
Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.