Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

Με λίγα λόγια

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου ιδρύθηκε το 1980 και, όπως και η επιστήμη και το επάγγελμα της ψυχολογίας, εξελίσσεται συνεχώς.

Από εκείνα τα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν την επιστροφή των πρώτων ψυχολόγων από το εξωτερικό στη Κύπρο ως και σήμερα, ο Σύνδεσμος στηρίζει την ψυχολογία και την κοινωνία.

Ο Σύνδεσμος καλωσορίζει επαγγελματίες ψυχολόγους, που απασχολούνται εφαρμόζοντας τη ψυχολογική γνώση σε διάφορα πλαίσια, ακαδημαϊκούς, που διδάσκουν και ερευνούν θέματα ψυχολογίας, καθώς και φοιτητές, οι οποίοι οργανώνονται και συμμετέχουν ενεργά τόσο για να διαμορφώσουν την εκπαιδευτική και φοιτητική τους εμπειρία όσο και για να προσφέρουν στον Σύνδεσμο αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

 Όραμά μας είναι η ανάπτυξη, διαφύλαξη και διάδοση της
επιστήμης της ψυχολογίας στη Κύπρο.

Αποστολή μας

η ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης της επιστήμης της ψυχολογίας σε ακαδημαϊκό και ευρύ κοινό
η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ψυχολογίας
η προώθηση και διασφάλιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου

Με οδηγό τις αξίες μας

  • επαγγελματική δεοντολογία
  • διαφάνεια
  • συνεργασία

Πυλώνες Δράσης

πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου

προάσπιση του επαγγέλματος και της εμπιστοσύνης της κοινωνίας

&

ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση συναδέλφων