Νομοθεσίες

Στην Κύπρο ο τίτλος του “Ψυχολόγου” προστατεύεται από τον νόμο. Το έργο των Ψυχολόγων καθώς και το ποιοι θεωρούνται Ψυχολόγοι στην Κύπρο ρυθμίζονται με τον Νόμο Περί Ψυχολόγων αλλά και με διάφορους άλλους νόμους που, άμεσα ή έμμεσα, έχουν να κάνουν με θέματα που απασχολούν τους Ψυχολόγους.

Η αδειοδότηση των Ψυχολόγων και η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι έργο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων.

Οι ακόλουθες νομοθεσίες αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, τους ψυχολόγους, το έργο τους και τους χώρους και τρόπους που εργάζονται:

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.