Θέσεις Πολιτικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ετοιμάζει τη δημοσίευση θέσεων του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, οι οποίες κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί σε Δελτία Τύπου ή έχουν συζητηθεί σε διαβουλεύσεις. Οι θέσεις του Συνδέσμου είναι βασισμένες στην επιστήμη της ψυχολογίας, στην επαγγελματική δεοντολογία, στη διαφάνεια και στη συνεργασία, με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης της επιστήμης της ψυχολογίας σε ακαδημαϊκό και ευρύ κοινό, την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ψυχολογίας και την προώθηση και διασφάλιση του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Με τη δημιουργία αυτής της σελίδας, σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να δημοσιοποιήσει τις θέσεις του Συνδέσμου σε ένα σημείο για εύκολη πρόσβαση από τους ψυχολόγους και το κοινό.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.