Συμβούλιο Εγγραφής

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων είναι το σώμα που είναι υπεύθυνο για την αδειοδότηση και έλεγχο των Ψυχολόγων. Η άσκηση του Επαγγέλματος χωρίς άδεια από το συμβούλιο είναι παράνομη, με βάση την νομοθεσία Περί Εγγραφής Ψυχολόγων

Είναι σώμα κατοχύρωσης του επαγγέλματος και μέτρο προστασίας του κοινού.

Το Σ.Ε.Ψ. διατυρεί μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων, το οποίο περιλαμβάνει άτομα με πτυχίο στη ψυχολογία και τα οποία μπορούν να ονομάζουν τον εαυτό τους “ψυχολόγο”, καθώς και μητρώα Ειδικών Ψυχολόγων, τα οποία έχουν μετατυχιακή εκπαίδευση σε κάποια από τις εφαρμοσμένες ειδικότητες (Κλινική, Συμβουλευτική, Σχολική, Οργανωσιακή, Δικανική) η οποία πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια.

Προκειμένου να ασκεί κανείς το Επάγγελμα του Ψυχολόγου αυτόνομα, χρειάζεται να ανήκει σε κάποιο από τα μητρώα Ειδικών Ψυχολόγων.

Για να αιτηθεί κάποια/ος για εγγραφή στα μητρώα ψυχολόγων θα πρέπει:

Α) για το μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων

Να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να επισυνάψει σε πιστά αντίγραφα

 • Πτυχίο
 • Αναλυτική Βαθμολογία πτυχίου
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή πολιτική ταυτότητα
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Το ποσό των 100 ευρώ σε τραπεζική επιταγή πληρωτέα στο «Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων»

Β) για το μητρώο εγγεγραμμένων ψυχολόγων

Να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να επισυνάψει σε πιστά αντίγραφα

 • Πτυχίο
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου
 • Το/τα μεταπτυχιακό/ά
 • Αναλυτική Βαθμολογία μεταπτυχιακού/ών
 • Βεβαίωση Ωρών πρακτικής άσκησης
 • Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή πολιτική ταυτότητα
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Το ποσό των 250 ευρώ σε τραπεζική επιταγή πληρωτέα στο «Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων» (εκτός αν είναι ήδη εγγεγραμμένος/η στο μητρώο πτυχιούχων ψυχολόγων οπότε θα στείλει μόνο 150 ευρώ)

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.

Τα παραπάνω θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση:

Έφορος Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων
Υπόψη ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1448 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αίτηση εγγραφής στα μητρώα ψυχολόγων Κύπρου

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.