Συνδέσεις

Η ακόλουθη λίστα συμπεριλαμβάνει ομάδες, επιτροπές, συνδέσμους και οργανώσεις που πιθανόν να ασχολούνται με θέματα ψυχολογίας, ψυχικής υγείας ή άλλα παρεμφερή αντικείμενα.

Κυπριακές Κρατικές Υπηρεσίες και Επιτροπές

  • Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας, Υπ. Υγείας (σελίδα)
  • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπ. Παιδείας (σελίδα)
  • Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών (σελίδα)
  • Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (σελίδα)
  • Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (σελίδα)
  • Εθνικο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (σελίδα)

Διεθνείς Σύνδεσμοι Ψυχολόγων

Διεθνείς Σύνδεσμοι Φοιτητών Ψυχολογίας

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.