Καταστατικό

Ο Σ.Ψ.Κ., ως ένα μη-κυβερνητικό μη-κερδοσκοπικό σώμα, λειτουργεί υπό τους κανόνες που ορίζονται στο καταστατικό του.
*Έκδοση 2023.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.