Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Δημιουργία Κλάδου: O Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου ανακοίνωσε τη σύστασή του «Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» στις 18 Ιανουαρίου 2020.

Αποστολή και στόχοι: Αντιπροσωπεύοντας την μια εκ των πέντε νομικά εγκεκριμένων ειδικοτήτων εφαρμοσμένης ψυχολογίας στην Κύπρο, πρωταρχική αποστολή του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας είναι αφενός η ενίσχυση της ψυχικής υγείας και αφετέρου η ενδυνάμωση του επαγγέλματος του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου, μέσω της υγιούς προώθησης του, τόσο σε άτομα που ασχολούνται με το επάγγελμα (φοιτητές και επαγγελματίες), όσο και στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα, ο κλάδος στοχεύει στο να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της επιστήμης της ψυχολογίας στον τομέα της κλινικής πρακτικής, της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και την εφαρμογή και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μακροχρόνια, όραμα αποτελεί και η συνεισφορά του Κλάδου σε υψηλής ποιότητας μεταρρυθμίσεις στο νομικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Συμβουλευτικού Ψυχολόγου στην Κύπρο. Η διεξαγωγή ενημερωτικών διαλέξεων, σεμιναρίων και ερευνών, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και άλλες συναφείς δραστηριότητες, συνθέτουν πιθανές δράσεις του Κλάδου για την προώθηση των προαναφερθέντων στόχων. 

Συντονιστική Επιτροπή:
Δρ Φάνη Παπαγιάννη, Εγγ. Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Αρ. Εγγ. 297
Δρ Μαρία Κουλουμπρή, Εγγ. Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Αρ. Εγγ. 349
Δρ Χριστίνα Μιχαήλ, Εγγ. Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Αρ. Εγγ. 494

Άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον κλάδο ή/ και να εγγραφούν ως μέλη του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Συντονιστική Επιτροπή στο counselling@cypsa.org.cy ή κεντρικά με τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου.

Όταν συμπληρώσετε την αίτηση, μπορείτε να στείλετε στο counselling@cypsa.org.cy σε pdf μορφή.