Συμβούλιο

Ελένη Καραγιάννη

Πρόεδρος, ΣΨΚ
Executive Council Member, EFPA

Κλινική Ψυχολόγος

Συντονίστρια Κλινικής Εκπαίδευσης
| Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εβίτα Κατσιμίχα

Αντιπρόεδρος
Σχολική/ Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

| Ιδιώτης
Υποψήφια Διδάκτορ Ψυχολογίας
| Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαρίζα Χατζηχαραλάμπους

Γραμματέας
Κλινική Ψυχολόγος

| Ιδιώτης

Ανθούλλα Παπαγεωργίου

Ταμίας
Σχολική/ Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

| Ιδιώτης

Χαρά Δημητρίου

Μέλος
Σχολική/ Εκπαιδευτική και Κλινική Ψυχολόγος

Ειδική Επιστήμονας
| Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αλέξανδρος Λόρδου

Μέλος
Κλινικός Ψυχολόγος

Λέκτορας
| Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βασιλική Χριστοδούλου

Μέλος
Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Λέκτορας
| Τμήμα Ψυχολογίας, University of Central Lancashire