Πληροφορίες για γραμμές στήριξης προς το κοινό σχετικά με τον COVID-19

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τις συναισθηματικές αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν, έχουμε μαζέψει για τους πολίτες διάφορες ενέργειες στήριξης προς το κοινό.

Σημείωση: Η σελίδα αποτελεί αποκλειστικά πηγή πληροφορησης του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα φάση από το δημόσιο τομέα, τα πανεπιστήμια και ΜΚΟ. Οι δράσεις που αναγράφονται είναι πρωτοβουλίες των φορέων και δεν αποτελούν συνεργασία ή δεν είναι εγκεκριμένες από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου. Συνεπώς, για όποια θέματα προκύψουν (π.χ., διαθεσιμότητας, ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, κα), παρακαλούμε όπως αποταθείτε στον αρμόδιο φορέα.

Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ
Λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας, την οποία στελεχώνουν Κλινικοί Ψυχολόγοι του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Τηλεφροντίδας θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις ανάγκες πασχόντων από τον COVID-19, οι οποίοι έχουν βεβαρυμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας με σκοπό: (α) την τακτική επαναξιολόγηση της ψυχικής τους κατάστασης, (β) την πρόληψη και τον έγκαιρο χειρισμό πιθανών υποτροπών σε ψυχοπαθολογία, και (γ) τη στήριξη και την καθοδήγηση γύρω από άλλα ψυχολογικά ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν. Ταυτόχρονα θα καλύψει και τις ψυχολογικές ανάγκες των συγγενών των πασχόντων από τον COVID-19, καθώς και άλλων ευάλωτων ψυχικά ατόμων από τον γενικό πληθυσμό.
Χρειάζεαι να γίνει αρχική επικοινωνία για καταγραφή αιτήματος και προγραμματισμός ραντεβού οπτικοακουστικά.
Ώρες λειτουργίας προς ασθενείς COVID-19: Δευτέρα-Κυριακή, 7:30-19:30
Τηλέφωνο επικοινωνίας προς ασθενείς COVID-19: Γνωστοποιούνται στους ίδιους
Ώρες λειτουργίας προς συγγενείς και ευρή κοινο: Δευτέρα-Κυριακή, 9:00-10:00, 13:00-14:00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας προς συγγενείς και ευρή κοινο: 99928405, 99928406
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ
Λειτουργία υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης του κοινού κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Τα κέντρα θα στελεχώνονται από Εργοθεραπευτές και Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι: Η παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικής, Η παραπομπή σε Ψυχολόγο ή Ψυχίατρο όπου κριθεί αναγκαίο και με τη σύμφωνη γνώμη του καλούντα, Πληροφορίες σε σχέση με την αντιμετώπιση και την πρόληψη των συνεπειών του οξέος άγχους σε σωματικό, συναισθηματικό, γνωστικό και διαπροσωπικό επίπεδο, Προαγωγή και προληπτικές εισηγήσεις για τη ψυχική υγεία.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-18:00
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Λευκωσία: 22464292, 22305106
Λάρνακα: 24818706
Λεμεσός: 25829041, 25827166
Πάφος: 99926166

Τμήμα Εργοθεραπείας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ
Λειτουργία δυο τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης του κοινού κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID19, η οποία θα στελεχώνεται από Εργοθεραπευτές. Σκοπός της λειτουργίας των τηλεφωνικών γραμμών είναι να μπορέσει να κρατηθεί μια ισορροπία φροντίζοντας τη ψυχική και συναισθηματική υγεία εξίσου με τη σωματική υγεία παραμένοντας “Μακριά και Αγαπημένοι” γιατις επόμενες εβδομάδες. Αφορά άτομα που είναι σε καραντίνα, ευρύτερο πληθυσμό και παιδιά σχολικής ηλικίας. Μπορεί να δοθεί στήριξη για ενημέρωση για τη χρήση τεχνικών αναγνώρισης και μείωσης της αγωνίας που νιώθετε λόγω των περιοριστικών μέτρων, ενημέρωση για την αναγνώριση και διαχείριση αυξημένου επιπέδου διέγερσης (δυσκολίες στη ρύθμιση συναισθημάτων και συμπεριφοράς), οργάνωση και αξιοποίηση του προσωπικού χρόνου, οργάνωση της καθημερινής ρουτίνας, δραστηριότητες για χαλάρωση, διερεύνηση προσωπικών στόχων για κάθε μέρα ( π.χ εργασία από το σπίτι), διατήρηση ρόλων και κοινωνικών δεξιοτήτων, διατήρηση σύνδεσης με την κοινότητα. Για αυτό το σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί και είναι στη διάθεση του κοινού τα πιο κάτω εγχειρίδια:
1. Εγχειρίδιο Τεχνικών Αντιμετώπισης Κρίσης και Έκτακτων Συνθηκών λόγω της Πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) για τα Άτομα που βρίσκονται σε Καραντίνα
2. Εγχειρίδιο Τεχνικών Αντιμετώπισης Κρίσης και Έκτακτων Συνθηκών λόγω της Πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) για τον Ευρύτερο Πληθυσμό
3. Εγχειρίδιο Τεχνικών Αντιμετώπισης Κρίσης και Έκτακτων Συνθηκών λόγω της Πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) για Παιδιά σχολικής Ηλικίας
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-14:30
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22305106 & 22305107

Επιτροπή Εποπείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών
Η Επιτροπή δέχεται τηλεφωνικά, την αναφορά περιπτώσεων ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήζουν έκτακτης βοήθειας λόγω των δύσκολων καταστάσεων, με σκοπό την προσπάθεια διασύνδεσης τους με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για επίλυση των προβλημάτων και ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών.
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-13:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99862768

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Tμήμα Νοσηλευτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει υπηρεσία ψυχολογικής στήριξης και ενδυνάμωσης για την αυτό-διαχείριση της έντασης στους επαγγελματίες υγείας. Απευθύνεται επίσης στους φοιτητές και στο προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή, 08:00-22:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25002900
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Ειδική τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.), η οποία απευθύνεται σε όλο το ιατρικό, παραϊατρικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών της Επαρχίας της Πάφου**. Σκοπός της τηλεφωνικής γραμμής είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού και των οποιονδήποτε επιπτώσεων μπορεί να έχει η πανδημία στην καθημερινότητά τους. Οι σύμβουλοι της γραμμής, υπό την εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις, χειρίζονται όλα τα περιστατικά με πλήρη επαγγελματισμό, τηρούν την αρχή της ανωνυμίας και δεν ζητούν οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία.
Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΚΥΡΙΑΚΗ, 08:00-20:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 96-417024
Περισσότερες πληροφορίες στην στοσελίδα εδώ.
**ΠρωτοβουλίαNUPsupportagainstCV19: Η τηλεφωνική γραμμή είναι πλέον ανοικτή προς όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε αυτοί διαμένουν στην επικράτεια είτε στο εξωτερικό.

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου έχοντας πάντα ως στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους, σας πληροφορεί ότι βρίσκεται στο πλευρό σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που διανύει όλη η Ανθρωπότητα. Για οποιεσδήποτε επείγουσες περιπτώσεις θα μπορείτε να απευθύνεστε στα πιο κάτω τηλέφωνα για την αναγκαία ψυχολογική βοήθεια και στήριξη.
Iδιωτικός Τομέας:
Δρ Ιουλιέττα Λαούρη : 99110314, καθημερινά από τις 9πμ – 10πμ
Δρ Μάριος Στρούθος : 96275205, καθημερινά από τις 11πμ- 1μμ
Δρ Καλλισθένη Παντελίδου Βορκά : 22513503 , καθημερινά από τις 11πμ- 1μμ
Δρ. Μόνικα Ιωάννου: 99020024, καθημερινά από τις 1μμ- 2μμ
Δρ Ειρήνη Λόρδου: 99853010, καθημερινά από τις 2μμ- 3μμ
Δρ Μάχη Κλεάνθους : 99663651, καθημερινά από τις 2μμ- 4μμ
Δρ Δήμητρα Διορίτου : 96508269, καθημερινά από τις 4μμ- 5μμ
Δημόσιο/ Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων:
Επαρχία Λευκωσίας:
Νοσ. ΑΡΧ. Μακάριος ΙΙΙ: 22405085, 22405050
Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: 22378268
Επαρχία Λάρνακας:
Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: 24813174, 24813074
Επαρχία Λεμεσού:
Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: 25873602, 25873615
Επαρχία Πάφου: (όταν επαναλειτουργήσει)
Κέντρο Πρόληψης και Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης: 26803275

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Γραμμή υποστήριξης “Σας κρατάμε παρέα”. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Συμβουλευτικό Κέντρο”, ο στόχος της γραμμής είναι η παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης, ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης ενώ παράλληλα παρέχεται συντοφιά στους καλούντες για μικρό χρονικό διάστημα.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-13:00, 16:00-19:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797865
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) σε συνεργασία με τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) ανακοινώνει τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, η οποία παρέχει κοινωνική ενδυνάμωση μέσα από την στήριξη, την πληροφόρηση και την διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες. Απευθύνεται σε 1) άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, 2) ευρύτερο πληθυσμό που έχει αναπτύξει κοινωνική ευαλωτότητα. Η γραμμή λειτουργεί στη βάση επιστημονικού εγχειριδίου λειτουργίας, εκπαίδευσης και εποπτείας των χειριστών/τριών. Οι επαγγελματίες χειριστές/τριες, διαφόρων ειδικοτήτων, που στελεχώνουν τη γραμμή είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι να σας ακούσουν και να σας βοηθήσουν. Η γραμμή λειτουργεί στη βάση της ανωνυμίας, της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22000001
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 15:00

Hope for Children CRC Policy Center
Γραμμή στήριξης για γονείς και παιδιά με σκοπό την στήριξη και καθοδήγηση.
Ώρες λειτουργίες: Όλα το 24ωρο
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22103234
Διαδικτυακή επικοινωνία: www.uncrcpc.org.cy

ΣΠΑΒΟ
Γραμμή βοήθειας, η οποία στελεχώνεται με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικές επικοινωνίας από το τηλέφωνο. Προσφέρει: – Συμβουλευτική στήριξη για θέματα οικογενειακής βίας που αφορούν εσάς ή άλλα άτομα. – Πληροφόρηση για άλλες υπηρεσίες σχετικές με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. – Ενημέρωση για τα βασικά δικαιώματα και τις επιλογές των ατόμων με στόχο την καλύτερη διευθέτηση στο θέμα που τους απασχολεί.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμμή Βοήθειας 1440 (χωρίς χρεώση)
Ώρες λειτουργίας: Δωρεάν, 24 ώρες τη μέρα, 365 μέρες τον χρόνο 

ΟΝΕΚ
Γραμμή βοήθειας προς όλους, προσφέροντας 1) Ενημέρωση γύρω από διάφορα ψυχοκοινωνικά θέματα, 2) Παροχή πληροφοριών σχετικά με άλλους φορείς, οργανισμούς και συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, 3) Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες όταν αυτό είναι αναγκαίο, για περαιτέρω αξιολόγηση και παρέμβαση, 4) Συμβουλευτική έτσι ώστε οι καλούντες να μοιραστούν το θέμα που τους απασχολεί, να αναγνωρίσουν το επόμενο βήμα και να ενθαρρυνθούν να το κάνουν, και 5) Διαχείριση κρίσεων που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Τα θέματα που χειρίζονται είναι: Ουσίες εξάρτησης, Σχέσεις γονέων-εφήβων, Σχέσεις εφήβων-εφήβων, Οικογενειακά θέματα, Σχολικά θέματα: σχολική αποτυχία/εγκατάλειψη, σχέσεις καθηγητών-μαθητών, σχέσεις μαθητών- μαθητών, σχολικό εκφοβισμό, Κοινωνικά θέματα: απομόνωση, αντικοινωνική συμπεριφορά κ.α., Άγχος, Κατάθλιψη, Πένθος, Άλλα θέματα που μπορεί να απασχολούν τους καλούντες.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1410 (χωρίς χρέωση)
Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-23:00, ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΉ 15:00-23:00

Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου
Γραμμή Στήριξης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80002088 (χωρίς χρεώση)
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-14:00

Ερυθρός Σταυρός
Έκτακτή υπηρεσία στήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας και ευάλωτων ομάδων Παγκύπρια που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι ή που δεν έχουν κάποιο άτομο για την αγορά και μεταφορά των αναγκαίων αγαθών στο σπίτι τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22504419
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Κυριακή, 09:00-13:00

ΠΑΣΥΚΑΦ
Παγκύπρια Γραμμή Τηλεφωνικής Ψυχολογικής Υποστήριξης ΠΑΣΥΚΑΦ προς τους ασθενείς με καρκίνο, τις οικογένειες τους και προς όλους τους Επαγγελματίες Υγείας. Η εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων του Συνδέσμου, συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν ατομική στήριξη με στόχο την ενημέρωση και την καθοδήγηση τόσο σε θέματα καρκίνου όσο και διαχείρισης των έντονων συναισθημάτων που εντείνονται λόγω του Κορωνοΐού.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 346 924.

Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ)
Για την ενδυνάμωση των γονιών στον ακόμη πιο δύσκολο ρόλο τους αυτό το διάστημα, το ΚΕΝΘΕΑ, αποφάσισε όπως λειτουργήσει Γραμμή Στήριξης «ΓΟΝΕΙΣ SOS». Στην γραμμή μπορούν να απευθύνονται γονείς οι οποίοι χρειάζονται καθοδήγηση ως προς την διαχείριση των παιδιών τους αυτό το διάστημα αλλά και στήριξη ως προς τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 1422
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκεύη, 09:00-19:00

Κέντρο Ενημέρωσης και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ)
Το ΚΕΝΘΕΑ σε συνεργασία με την Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου, και μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο στηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης για επαναπατρισμό φοιτητών του εξωτερικού, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, λόγω παρουσίας ψυχολογικών/ψυχιατρικών θεμάτων. Στο ΚΕΝΘΕΑ μπορούν να απευθύνονται φοιτητές οι οποίοι: 1) Παρουσιάζουν ιστορικό ψυχολογικών διαταραχών, 2) Λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για ψυχολογικές διαταραχές. Οι αξιολογήσεις θα γίνονται με τηλεδιασκέψεις ή τηλεφωνικώς. Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών αξιολογήσεων, θα αποστέλλονται από τον εθελοντή Ψυχίατρό στο ιατροσυμβούλιο του ΠΙΣ, το οποίο έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, και αυτό εν τέλει θα καθορίζει την απόφαση για τον επαναπατρισμό των φοιτητών.
Τηλέφωνο και ώρες επικοινωνίας:
Δρ. Κυριάκος Βερεσιές, Νευρολόγος- Ψυχίατρος: 0035799659659 ή μέσω SKYPE veresiesclinic1, Δευτέρα-Παρασκευή  από 10:00-13:00 και 16:00-18:00.
Μέσω ΚΕΝΘΕΑ για άλλους εθελοντές Ψυχίατρους: 0035722385588, Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-13:00, 16:00-18:00

[ΝΕΟ] Συμβουλευτικός Σταθμός “Κιμών”, Ίδρυμα Μεσόγειος – Πρόληψη και Υγεία (Μέλος ΚΕΝΘΕΑ)
Με τη στήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), προσφέρεται τηλε-διάσκεψη για ψυχολογική στήριξη ατόμων με διαταραχή χρήση ουσιών και εθισμό σε συμπεριφορές (τζόγου, ηλεκτρονικών παιγνιδιών).
Ηλεκτρονική Διεύθυνση SKYPE για επικοινωνία: mesogeiosKIMON1, mesogeiosKIMON2 (Κατόπιν ραντεβού, Δωρεάν)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 645333 (Κατόπιν ραντεβού, Δωρεάν)
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 9.00 π.μ – 5.00 μ.μ.

[ΝΕΟ] Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας “Φωλιά Αγάπης”
Οι λειτουγοί του Συνδέσμου σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας προσφέρουν Συμβουλευτική Στήριξη & Καθοδήγηση προς Aνάδοχους Γονείς και Ανάδοχα Παιδιά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονικά. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: Συμβουλευτική Ανάδοχων Γονέων για κατάλληλη επεξήγηση της ασθένειας του κορωνοϊού στα παιδιά, Συμβουλευτική προς τους Ανάδοχους Γονείς για τη διαχείριση θεμάτων συμπεριφοράς των παιδιών που μπορεί να προκύπτουν από τον εγκλεισμό στο σπίτι, Εισηγήσεις για τρόπους υγιούς απασχόλησης των παιδιών με παιχνίδια ψυχαγωγίας ή και εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω των οποίων τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, Παροχή καθοδήγησης σε εκπαιδευτικά θέματα και συμβουλευτική στους Ανάδοχους Γονείς για στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, Ενημέρωση των παιδιών για θέματα επικινδυνότητας διαδικτύου, ατομικής υγιεινής, ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων, Βοήθεια στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων (π.χ. ψώνισμα) ή διασύνδεση των οικογενειών με άλλες κρατικές ή κοινοτικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική βοήθεια για πληρωμή λογαριασμών και οτιδήποτε άλλο προκύψει.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 99241515 Έλενα Μάρκου (Κοινωνική Λειτουργός), 99556646 Γεωργία Λεωνίδου (Σχολική Ψυχολόγος)

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.