Συνεργασία του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε ερευνητική πρόταση άλλων Οργανισμών

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, στα πλαίσια της ανάπτυξης και διάδοσης της επιστήμης της ψυχολογίας στην Κύπρο στο κοινό, συνεργάζεται με οργανισμούς (π.χ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΜΚΟ), δηλώνοντας την στήριξη του σε ερευνητικές προτάσεις και προωθώντας ενημερώσεις και αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων σε μέλη και μη μέλη του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος έχει συνδράμει σε πολλές ερευνητικές προτάσεις με διάφορους οργανισμούς (π.χ. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, UcLan Cyprus). Κάποιες από αυτές τις ερευνητικές προτάσεις έχουν κερδίσει χρηματοδότηση:

 • ReaDI-STANCE (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Neo-PRISM-C (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Αν είσαι Οργανισμός που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τον Σύνδεσμο στην ερευνητικού πρόταση, μπορείτε να βρείτε πιο κάτω το έντυπο αίτησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της διαδικασίας.

Διαδικασία αίτησης συνεργασίας

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου έπειτα από πολλές αιτήσεις για συνεργασία σε ερευνητικές προτάσεις, αποφάσισε όπως εκδώσει συγκεκριμένο έντυπο προς αίτηση για συνεργασία σε ερευνητική πρόταση, με σκοπό την κατάλληλη και έγκαιρη ανταπόκριση του.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν:

 1. Όλοι οι Δημόσιοι και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί που συνδέονται με ψυχολογία

Η συνεργασία θα καλύπτει:

 1. Κοινοποίηση της έρευνας στην ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνδέσμου
 2. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνδέσμου
 3. Συνδιοργάνωση σεμιναρίου ή συνεδρίου (πρόσκληση μελών ΣΨΚ ή άλλους Οργανισμούς, παροχή ατόμων προς συντονισμό οργάνωσης, π.χ. εγγραφές, ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνδέσμου)

Η συνεργασία δεν καλύπτει:

 1. Διοργάνωση σεμιναρίου ή συνεδρίου
 2. Πληρωμή ατόμων/ εκπροσώπων για εργασίες στο ερευνητικό πρόγραμμα

Αναμένεται:

 1. Ενημέρωση ανά τακτικά χρονικά διαστήματα από το άτομο επικοινωνίας του Οργανισμού στο άτομο επικοινωνίας του Συνδέσμου, όπως οριστεί από την Επιτροπή Εκπαίδευσης ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαδικασία:

 1. Η αίτηση χρειάζεται να σταλεί στο info@cypsa.org.cy ή/και στο training@cypsa.org.cy το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της ερευνητικής πρότασης, με σκοπό να δίνεται χρόνος ανταπόκρισης από τον Σύνδεσμο.
 2. Ο Σύνδεσμος θα ενημερώνει τον/την αιτητή/τρια ή/και υπεύθυνο/η επικοινωνίας για την απόφαση του Συνδέσμου και με ποιο άτομο του Συνδέσμου θα υπάρχει επικοινωνία από δω και πέρα.
 3. Σε περίπτωση που η ερευνητική πρόταση εγκριθεί το υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας του Οργανισμού χρειάζεται να ενημερώσει το υπεύθυνο άτομο του Συνδέσμου σχετικά και να αποστείλει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα για να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνδέσμου
 4. Αναμένεται όπως υπάρχει τακτική επικοινωνία από τον Οργανισμό στον Σύνδεσμο προς ενημέρωση της έρευνας.  

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.