Ημερίδα “Ψυχική Υγεία: Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος”

Στα πλαίσια Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας (13-17 Μαΐου), ο Κλάδος Ενδιαφέροντος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου μαζί με την Κυπριακή Εταιρεία Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα

Ψυχική Υγεία: Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος

14 Μαΐου 2024
09:00-11:30
Πανεπιστήμιο Κύπρου

15-05-2024 Δελτίο Τύπου

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου (Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας Υγείας) και η Κυπριακή Εταιρεία Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας συνδιοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο «Ψυχική Υγεία: Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος» την Τρίτη, 14 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας, κου Μιχάλη Δαμιανού και πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και της Human Talks Cyprus. Την ημερίδα χαιρέτησαν οι Δρ. Κωνσταντίνα Δημοσθένους εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, Δρ. Εβίτα Κατσιμίχα εκ μέρους του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ), και Δρ Νίκος Μίντλετον εκ μέρους της Κυπριακής Εταιρείας Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας  (ΚΕΕΔΥ) και παρακολούθησαν εκπρόσωποι κομμάτων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων καθώς και οργανισμών που ασχολούνται με θέματα ψυχικής υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας με κεντρική θεματολογία “Καλύτερα μαζί: συνδιαμορφώνοντας το μέλλον της ψυχικής υγείας” (13-19/5/24) και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας με θεματολογία “Η Υγεία είναι πολιτική επιλογή!” (13-17/5/24) επικεντρώνονται στην άμεση ανάγκη για εμπλοκή των ατόμων με βιώματα ψυχικών δυσκολιών σε όλο το φάσμα δράσεων που αφορούν στην ψυχική υγεία ώστε να δουλεύουμε για αυτούς, μαζί με αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας υπήρξε ομιλία από την Κα Γεωργία Στεφάνου, δικηγόρο με εξειδίκευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών, ενώ ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συντονιστή τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΕΔΥ Δρ. Νίκο Μίτλεντον με συμμετοχή των κα Πόλυ Γρηγορά εκ μέρους της ΟΣΑΚ, κου Άγγελου Άνθιμου εκ μέρους της Human Talks Cyprus, της Δρ. Χριστίνας Ιωάννου εκ μέρους της ΥΕΨ, και του Δρ Γιώργο Γεωργίου εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών.

Η ημερίδα είχε στόχο να παρέχει μια πλατφόρμα για ανοιχτό διάλογο και κατανόηση γύρω από ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άτομα με βιώματα ψυχικών δυσκολιών βάζοντας τους στο επίκεντρο της ημερίδας. Η συζήτηση ανέδειξε μια σημαντική πτυχή του ζητήματος της διαχείρισης ζητημάτων ψυχικής υγείας στην Κύπρο: την ανάγκη για εξατομικευμένη και διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των θεμάτων ψυχικής υγείας, αλλά και την ανάγκη για τοποθέτηση των θεμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία σε ένα συστημικό πλαίσιο που αφορά τις διατομικές, ενδο-ομαδικές και δια-ομαδικές σχέσεις.  

Ο από-στιγματισμός αναφέρθηκε ως ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί τα άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας. Ανάμεσα σε άλλα, εμποδίζει την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες και την αποτελεσματική υποστήριξη. Η εκπαίδευση επαγγελματιών και η εργασία με άτομα που βιώνουν ψυχικές δυσκολίες τονίστηκε ότι πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό και την κατανόηση, αντί να ενισχύουν τα στερεότυπα και τον αποκλεισμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η μη-συμμόρφωση με νομικές πτυχές δημιουργεί αρνητική εικόνα για τη χώρα μας.

Αναφέρθηκε επίσης ότι είναι εξίσου σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι οικογένειες των ατόμων με ψυχικές δυσκολίες χρειάζονται υποστήριξη. Αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλες προκλήσεις και χρειάζονται πληροφόρηση και υποστήριξη για να μπορέσουν να υποστηρίξουν καλύτερα τα αγαπημένα τους πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα.

Επιπλέον, οι συζητήσεις για την ψυχική υγεία πρέπει να εστιάζουν στην ατομική εμπειρία, στον αποστιγματισμό, στην υποστήριξη των οικογενειών και στην πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας ως σημαντικό αγαθό και να διασφαλίσουμε την αύξηση του προϋπολογισμού για αυτόν τον σκοπό και στα πλαίσια του γενικού συστήματος υγείας, αλλά και σε δράσεις πρόληψης.

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στην ανάγκη για συνέχιση της σημερινής δράσης αλλά και τη σημαντικότητα της συμμετοχικής δράσης και ενεργούς και ουσιαστικής εμπλοκής των ασθενών στην συν-διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών που αφορούν τη ψυχική υγεία. Η ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής Ψυχικής Υγείας, στην οποία συμβάλει και ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται συντονισμός δράσεων που να δίνουν φωνή στα ίδια τα άτομα και στις οικογένειες τους. Τόσο ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, όσο και η Κυπριακή Εταιρεία Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας συμφώνησαν όπως συνεχίσουν την συνεργασία για την στήριξη της συμμετοχής ατόμων με βιώματα ψυχικών δυσκολιών στις δράσεις και διαδικασίες προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης των ψυχικών δυσκολιών.
Τέλος ανακοίνωσης.

09-05-2024 Ανακοίνωση
Η εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας, κου Μιχάλη Δαμιανού.
Θα συμμετέχουν στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και το Human Talks Cyprus. Βρείτε το τελικό πρόγραμμα εδώ!

03-05-2024 Επίσημη ανακοίνωση

26-04-20234 Save the Date!
Πόσο συχνά διαμορφώνεται η πολιτική υγείας από τις φωνές των ίδιων των πολιτών; Μάλλον λιγότερο όαν πόκειται για άτομα με εμπειρίες προκλήσεων ψυχικής υγείας. Αυτή η εκδήλωση του Κλάδους Ενδιαφέροντος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας θα παρέχει μια πλατφόρμα για τους ανθρώπους που γνωρίζουν τι χρειάζεται και τι πρέπει να αλλάξει. Ο Κλάδος στοχεύει σε ένα ανοιχτό διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία, ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ένα θέμα Δημόσιας Υείας, το οποίο απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από την κοινωνία για να αντιμετωπίση το στιγματισμό και να βελτιώσει την πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα και κοινοτική υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα!
Μέχρι τότε, μείνετε ΣΥΝΔΕδεμένοι!

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1155915442430892/?acontext=%7B%22source%22:%2229%22,%22ref_notif_type%22:%22event_profile_plus_create%22,%22action_history%22:%22null%22%7D

Στοιχεία επικοινωνίας: clinicalandhealth@cypsa.org.cy

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.