ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΨΚ: Ψυχολογική στήριξη σε επαγγελματίες υγείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας από μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Λευκωσία, 17 Απριλίου 2020

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στις Μονάδες Ενταντικής Θεραπείας των νοσηλευτηρίων στην Κύπρο για στήριξη, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρο έχει συστήσει ομάδα από είκοσι Εγγεγραμμένους (Ειδικούς) Ψυχολόγους μέλη του που θα παρέχουν υπηρεσίες βραχείας ψυχολογικής στήριξης εθελοντικά.

Στόχος της παροχής στήριξης μέσω τηλεδιάσκεψης είναι η κάλυψη βασικών ψυχολογικών αναγκών για σύντομο χρονικό διάστημα και σκοπό έχει την συνασθηματική αποφόρτιση των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Δημοσίων και Ιδιωτικών νοσηλευτηρίων/ κλινικών σε θέματα που αφορούν στην πανδημία του κορονοϊού και των οποιονδήποτε επιπτώσεων μπορεί να έχει η πανδημία στην καθημερινότητά τους.

Ως Σύνδεσμος, έχουμε αποστείλει ενημερωτική επιστολή προς τα Τμήματα των επαγγελματιών υγείας από όπου μπορούν να λάβουν την σχετική πληροφόρηση για τον τρόπο, στοιχεία και ώρες επικοινωνίας με τους εθελοντές μας.

Οι υπηρεσίες στηρίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας με τίτλο «Οι ψυχολογικές ανάγκες των επαγγελματιών υγείας ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Κορωνοϊου» (διατίθενται στην ιστοσελίδα μας) για τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει άδεια για μετάφραση και χρήση ως Σύνδεσμος, καθώς και άλλες κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας) που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε περιόδους κρίσης, και τη δεοντολογική πρακτική κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.