Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπροσώπων του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε δράσεις

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου στο πλαίσιο των δράσεών του και με στόχο την προώθηση της επιστημονικότητας στον χώρο της Ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας συμμετέχει σε πολλαπλές δράσεις που αφορούν την ενημέρωση του κοινού και την εκπροσώπηση του επαγγέλματος. 

Καλούμε οποιονδήποτε οργανισμό, φορέα ή άλλη ομάδα ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου για συμμετοχή μελών μας σε δράσεις που αφορούν το επάγγελμα του Ψυχολόγου ή και την επιστημονική άποψη σε θέματα ψυχικής υγείας, να συμπληρώσουν εδώ τις πληροφορίες σχετικά.

Στόχος της Επιτροπής  Επαγγέλματος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΨΚ είναι να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δέχεται το σύνολο των αιτημάτων και να προχωρεί σε άμεση οργάνωσης της συμμετοχής των μελών της.

Εκ μέρους της Επιτροπή Επαγγέλματος,
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΨΚ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας: community@cypsa.org.cy

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.