Αποχή εκπροσώπων ΣΨΚ στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων από εξέταση αιτήσεων και διαχωρισμός θέσης ΣΨΚ από πρόσφατες αναρτήσεις ΣΕΨ σχετικά με “αποκλειστικά καθήκοντα”

Με την ανάληψη καθηκόντων του νέου Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων στις αρχές του 2023, άρχισε να παρατηρείται σωρεία προβλημάτων που σχετίζονται με αποφάσεις που δεν ακολουθούν τις δέουσες διαδικασίες και κατ’επέκταση δεν είναι σύμφωνες με τα όσα πρεσβεύει ο Σύνδεσμος.

Μετά από ενημέρωση που έχουμε λάβει από τους εκπροσώπους μας στο ΣΕΨ, η απόφαση της πλειοψηφίας του ΣΕΨ είναι να ζητάει επιπλέον τεκμηρίωση για την πρακτική άσκηση που έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Αυτό έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις, τόσο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) όσο και από την πλειοψηφία των πανεπιστημίων της ημεδαπής και τους απόφοιτους των προγραμμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Βάσει αυτών των δεδομένων, έχει αποφασιστεί από τον Ιούλιο του 2023, όπως οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου στο ΣΕΨ, απέχουν από οποιαδήποτε λήψη απόφασης όταν εξετάζονται αιτήσεις εγγραφής και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή είναι ένδειξη της αντίθεσής μας ως προς αυτή την πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι της αποχής των μελών μας από την εξέταση αιτήσεων είναι η μη τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ως έχει, αφού μέλη του υφιστάμενου ΣΕΨ έχουν αποφασίσει αυτοβούλως να ζητούν επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία δεν καθορίζονται στο νόμο. Συνεπώς, απόφοιτοι προγραμμάτων, τα οποία μέχρι πρότινος αναγνωρίζονταν από το ΣΕΨ, και η φοίτηση στα οποία οδηγούσε σε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βρίσκονται τώρα στη δυσχαιρή θέση να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και να μην μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Παράλληλα, το ΣΕΨ έχει προχωρήσει τις προηγούμενες μέρες σε ανάρτηση πληροφοριών που αφορούν «αποκλειστικά καθήκοντα» για κάθε ειδικότητα. Η αντίθεση του ΣΨΚ προς αυτό αφορά αφενός τη θέσπιση αποκλειστικών καθηκόντων και αφετέρου τη διαδικασία με την οποία θεωρεί το παρόν συμβούλιο ότι τα εν λόγω καθήκοντα ισχύουν, τη στιγμή που δεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τονίζουμε ότι ως ΣΨΚ, διαχωρίζουμε την θέση μας ως προς την αναφερόμενη ανάρτηση και κατ’επέκταση ως προς τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων με κριτήριο αποκλειστικά καθήκοντα που δεν έχουν θεσπιστεί νομοθετικά.

Βάσει των τεκταινόμενων, και πέραν της αποχής των εκπροσώπων μας από την εξέταση αιτήσεων, ο Σύνδεσμος έχει προχωρήσει σε αποστολή σχετικών επιστολών προς την Υπουργό Υγείας και την Έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, εκφράζοντας τις έντονες ανησυχίες του,  παραθέτοντας ενδελεχώς στοιχεία που αφορούν την παράτυπες διαδικασίες που ακολουθούνται από το ΣΕΨ αλλά και τις αρνητικές συνέπειες αυτών, και αιτούμενος άμεσης συνάντησης που άπτονται των θεμάτων αυτών.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και θα ενημερώσουμε σχετικά με περαιτέρω σημαντικές εξελίξεις επί του θέματος.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.