Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2020.

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με το διάταγμα της 4ης Νοεμβρίου, το επάγγελμα του ψυχολόγου υπάγεται στις ουσιώδεις υπηρεσίες και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσεις των επαγγελματιών που επιτρέπεται να μετακινούνται μεταξύ των επαρχιών.

Σημειώνεται ότι, οι συνάδελφοι που μετακινούνται, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ορίζονται από τα επιμέρους σημεία των διαταγμάτων. 

Τέλος ανακοίνωσης.