Ο Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου διεξάγει συνέδριο με τίτλο “Psychology and Health: Best Practices in Practice”, με στόχο να φέρει κοντά την έρευνα και την εφαρμογή σε ένα διεπιστημονικό επίπεδο μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και παραϊατρικών επαγγελματιών που σχετίζονται με την Υγεία και την Ψυχολογία: Ψυχολόγους, Ιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχιάτρους.

 

20 – 21 Οκτωβρίου 2018
9:00-16:00
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (Παγκύπριος Σύλλογος Νοσηλευτών και Μαίων, Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, Παγκύπριος Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών, Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου, Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου). Ταυτόχρονα θα υπάρχει συμμετοχή συναδέλφων από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων, της οποίας είναι μέλος ο Σύνδεσμος μας.

Το συνέδριο θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας.

Η πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου θα αφορά σε παρουσιάσεις και αναρτήσεις γύρω από το θέμα από προσκεκλημένους ομιλητές τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό που να αφορούν στην έρευνα και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με διεπιστημονική συμμετοχή γύρω από το θέμα της εφαρμογής της πολυθεματικής προσέγγισης στην Κύπρο. Τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας.

Posters20/10/2018: Προφορικές και Αναρτημένες Παρουσιάσεις21/10/2018: ΕργαστήριαΣημαντικές ημερομηνίεςΚόστος ΣυμμετοχήςΑίτηση
Φοιτητές και επαγγελματίες ειδικοτήτων που σχετίζονται με την Υγεία και Ψυχολογία μπορούν να αναρτήσουν ατομικές ανακοινώσεις σχετικά με Υγεία και Ψυχολογία. Τα Τμήματα εκπαίδευσης επαγγελματιών από τις πιο πάνω ειδικότητες, μπορούν να αποστείλουν στο clinicalandhealth@cypsa.org.cy πέντε (5) περιλήψεις για αναρτημένες ανακοινώσεις που να αφορούν στην Ψυχολογία και Υγεία. Τομείς στους οποίους μπορεί να εμπίπτει η έρευνα των περιλήψεων είναι οι εξής:

  • Ψυχολογική προσαρμογή και ασθένεια
  • Πρόληψη και προαγωγή συμπεριφορών υγείας
  • Παρεμβάσεις σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες ή/και φροντιστές
  • Αλλαγές συμπεριφορών υγείας
  • Πολιτικές υγείας & προγράμματα παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία
  • Ευεξία και ποιότητα ζωής

Η περίληψη να είναι μέχρι 250 λέξεις. Στις λέξεις δε συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφία, πίνακες και σχήματα. Στην περίληψη μπορείτε να συμπεριλάβετε: Στόχοι ή σκοποί, προοπτική ή θεωρητικό πλαίσιο, μέθοδοι ή τρόποι διερεύνησης, μεθοδολογία και εργαλεία, αποτελέσματα και συμπεράσματα, επιστημονική σημαντικότητα της εργασίας.

20/10/2018 | Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά και Ελληνικά

Ώρα Δραστηριότητα
08:00-08:45 Εγγραφές (καφές)
08:45-09:00 Χαιρετισμοί
09:00-11:00 Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ψυχολογίας και της Υγείας – EFPA Standing Committee on Psychology and Health (Αγγλικά)
i. “What is psychology and health – introduction of the EFPA committee” – Dr. Maria Karekla (Cyprus)
ii. “The birth of a new law on mental health professions in Belgium” – Dr. Koen Lowet (Belgium)
iii. “Psychology and health in the workplace”- Dr. Julia Scharnhorst (Germany)
iv. “Helping health professionals to be more psychologically minded” – Dr. Jo Hart (UK)
v. “Interdisciplinary pain treatment teams” – Dr. Borik Schjødt (Norway)
vi. TBΑ – Dr. Renata Hacklová (Czech Republic)
vii. “Psychotherapy ‘in’ health and psychotherapy ‘for’ health: divergences and confluences”- Dr. David Neto (Portugal)
11:00-11:30 Διάλειμμα (καφές) – Παρουσίαση 16ου Ευρωπαϊκού Κογκρέσου Ψυχολογίας (Μόσχα)
11:30-13:15 Ψυχολογία και Υγεία στην Κύπρο: Έρευνα και Εφαρμογές (Ελληνικά και Αγγλικά)
i. Δρ. Μαρία Καρεκλά, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
ii. Dr. Nuno Ferreira, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
iii. Δρ. Νίκος Μίττλετον, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
iv. Δρ. Άγγελος Κασσιανός, Department of Applied Health Research, University College London
v. (ΤΒΑ) Μέλος Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου
vi. Δρ. Μαρία Προδρόμου, Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
vii. Δρ Μαρία Μαρκουλλη (TBΑ)
13:15-14:30 Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα) – Αναρτημένες ανακοινώσεις
14:30-16:00 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Διεπιστημονική συνεργασία: Αντιλήψεις, Εφαρμογές, Προκλήσεις και Προοπτικές» (Ελληνικά)
i. Δρ. Βασίλης Βασιλείου, Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος, Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου
ii. κα Κούλλα Ερωτοκρίτου, Κοινωνική Λειτουργός, Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών
iii. (ΤΒΑ) Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος
iv. (ΤΒΑ) Μέλος Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου
v. Δρ. Μαρία Προδρόμου, Μέλος Παγκύπριου Συλλόγου Νοσηλευτών και Μαίων
vi. κος Αντώνης Ζαχαρόπουλος, Φυσιοθεραπευτής, Μέλος Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών
vii. κα Σούζη Μακρή, Αντιπρόεδρος Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου, Πρόεδρος ENFA – Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Οργανισμούς Ασθενών με Ινομυαλγία

21/10/2018 | Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά

Ώρα Δραστηριότητα
09:30-10:00 Εγγραφές
10:00-11:30 Εργαστήριο 1: (ΤΒΑ)
Δρ Ελένη Καραγιάννη, Πανεπιστήμιο Κύπρου
11:30-11:45 Διάλειμμα (καφές)
11:45-13:00 Εργαστήριο 1: (συνέχεια)
13:00-14:00 Διάλειμμα (ελαφρύ γεύμα)
14:00-15:30 Εργαστήριο 2: Επικοινωνιακές Δεξιότητες (TBC)
Δρ Παναγιώτα Ανδρέου και Δρ Αλεξία Παπαγεωργίου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – St. George’s Medical School
15:30-15:45 Διάλειμμα (καφές)
15:45-17:00 Εργαστήριο 2: (συνέχεια)

Σημείωση: Οι θέσεις συμμετοχής για τα εργαστήρια είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα εργαστήρια αφορούν επαγγελματίες υγείας καθώς και ασκούμενους ή ειδικευόμενους επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί ψυχολόγοι).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των περιλήψεων: 10 Σεπτεμβρίου 2018, 23:59

Ενημέρωση ανακοινώσεων που έγιναν αποδεχτές: 24 Σεπτεμβρίου 2018, 23:59

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο: 3 Αυγούστου – 10 Οκτωβρίου 2018, 23:59

Καταληκτική ημερομηνία πληρωμών: 10 Οκτωβρίου 2018, 23:59

Εγγραφές: 11-21 Οκτωβρίου 2018

Εγγραφή 2 Ημέρες (1η & 2η) 1 Ημέρα (1η ή 2η)
Μέχρι 10 Οκτωβρίου 2018 (Early bird)
Μέλη ΣΨΚ (τακτικά & μη-τακτικά) €60 €40
Μη-μέλη ΣΨΚ €70 €50
Φοιτητές €60 €40
Μεταξύ 11-21 Οκτωβρίου 2018
Μέλη ΣΨΚ (τακτικά & μη-τακτικά) €80 €50
Μη-μέλη ΣΨΚ €90 €60
Φοιτητές €80 €50

Μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Μετά την αποστολή της αίτησης, μπορείτε να διευθετήσετε την πληρωμή για τη συμμετοχή σας μέσω κατάθεσης ή μεταφοράς χρημάτων (λεπτομέριες μετά την αίτηση),

Αν, για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να χρησιμοποιείσετε την ηλεκτρονική φόρμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το clinicalandhealth@cypsa.org.cy ή με τον Σύνδεσμο.

 

Πληρωμή

Μπορείτε να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή σας με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σημειώνοντας στις πληροφορίες πληρωμής: Ονοματεπώνυμο / Health

Τραπεζική Μεταφορά

Bank of Cyprus
Account Name: SYNDESMOS PSYCHOLOGON KYPROY
Account Number: 357013709268
SWIFT BIC: BCYPCY2N
IBAN: CY74002001950000357013709268

Διοργανωτής:

Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας - Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου

Υποστηρικτές:

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών & Μαίων
Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου
Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου
Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος
Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου

Υπο την αιγίδα:

Υπουργείο Υγείας

Φιλοξενία από:

Πανεπιστήμιο Κύπρου