Δελτιο τυπου

Λευκωσία, 7  Μαΐου 2018

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (EFPA) στην Κύπρο κατά του μήνες Ιούλιο με Δεκέμβριο 2018, με τίτλο «Psychology Bridging the Gap”. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποστάληκε ειδική επιστολή έκφρασης ενδιαφέροντος και η Εκτελεστική Επιτροπή της EFPA ενέκρινε μετά χαράς την πρόταση μας.

Στόχος της δράσης European Semester of Psychology είναι η δημιουργία ενός κοινού χώρου για την Ευρωπαϊκή Ψυχολογία που θα προωθήσει την ανταλλαγή γνώσης και κοινές δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Αναμένεται ότι οι δράσεις θα παρέχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας ανάμεσα στους ψυχολόγους στην Ευρώπη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ΣΨΚ αυτό το γεγονός καθότι μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας για την ψυχολογία στην Κύπρο, να αναδείξουμε την εκπαίδευση, την επιστήμη, και το επάγγελμα μας όπως αυτό έχει εξελιχθεί στη χώρα μας, αλλά και να έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε συναδέλφους στη χώρα μας.

Έχουμε ξεκινήσει να προγραμματίζουμε δράσεις μέσω των κλάδων, αλλά και μέσω των συνεργασιών που έχουμε με τις συμμετοχές μελών μας στις διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας της EFPA. Ήδη έχουν αποδεχθεί πρόσκληση μας για διοργάνωση των συναντήσεων τους, το Standing Committee of Psychology in Education και Standing Committee of Health Psychology, στην Κύπρο αρχές και μέσα Οκτωβρίου αντίστοιχα. Αναμένουμε την ανταπόκριση και άλλων ομάδων στο κάλεσμα μας. Επίσης θα διεξαχθεί ημερίδα και διημερίδα αναφορικά με την εκπαιδευτική ψυχολογία και ψυχολογία της υγείας αρχές και μέσα Οκτώβρη αντίστοιχα. Παράλληλα, ο ΣΨΚ θα φιλοξενήσει την Εκτελεστική Επιτροπή της EFPA στην Κύπρο για την προγραμματισμένη της συνεδρία στις 14 και 15 Νοεμβρίου, ενώ στις 16 Νοεμβρίου θα φιλοξενήσουμε τους Προέδρους και απεσταλμένους όλων των Συνδέσμων-Μελών της EFPA στην Κύπρο για τη δεύτερη συνάντηση τους για το 2018! Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις μέσω της σελίδας του ΣΨΚ www.cypsa.org.cy και στο Facebook.

Χώρες-μέλη που έχουν οργανώσει μέχρι στιγμής το European Semester of Psychology:

  • Πορτογαλία: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2015
  • Τουρκία: Ιανουάριος – Ιούνιος 2016
  • Γερμανία: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016
  • Ελβετία: Ιανουάριος – Ιούνιος 2017
  • Τσεχία: Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017
  • Ηνωμένο Βασίλειο: Ιανουάριος – Ιούνιος 2018