Σε αυτή την ανάρτηση μπορείτε να βρείτε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες τόσο για την πανδημία, όσο και για το πως να χειριστείτε διάφορες αντιδράσεις που μπορεί να βιώνετε μετά από τα δραστικά και αναγκαία μέτρα. Η σελίδα θα ενημερώνεται με νέα άρθρα καθώς αυτά θα είναι διαθέσιμα./ In this post, you can find useful and accurate information both on the pandemic and on ways to deal with the various reactions you may be experiencing as a result of the drastic and necessary measures. The page will be updated with new articles as they become available.

World Health Organization (WHO)

World Economic Forum

McLean Hospital / Harvard Medical School

UC Berkeley Greater Good SC

Clinic for Crisis Psychology (Norway)

American Psychological Association

U.S. Department of Health & Human Services – Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

Psychology Today (online health magazine)

  • https://www.psychologytoday.com/intl (has several articles that people can read on many aspects that deal with the current situation from self-care, how to deal with isolation, what to do while in self isolation, to perspective taking, etc).

EFPA: http://www.efpa.eu/covid-19

Άλλες πηγές / Other sources

Για φοιτητές πανεπιστημίων / For university students:

  • Εισήγηση μας είναι όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου σας για ενημερώσεις (π.χ., τοπικές πληροφορίες, tips, πρόσβαση σε τοπικές/εθνικές πηγές στήριξης, κ.α.) / We advise you to check your University’s website for updates (e.g., local information, tips, access to local/national services, etc).
  • Εισηγούμαστε επίσης όπως επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες και τα μέσα μαζικής δικτύωσης του Υπουργείου Υγείας και του εθνικού φορέα υγείας για ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σε τοπικό / εθνικό επίπεδο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. / We also advise that you check the Ministry of Health and National Health Service’s website and social media for accurate information on the local/national situation and other useful information.

Για γονείς/ For parents:

Για ευπαθείς ομάδες: