Με την επιλογή υβριδικού μοντέλου και θέμα “WORKING WITH SCHOOLS AND FAMILIES TO STRENGTHEN CHILDREN” ανακοινώθηκε το 42ο συνέδριο του International School Psychology Association ISPA 2021, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο ISPA είναι ένας διεθνής οργανισμός και διοργάνωση συνεδρίου είναι παγκοσμίως ετήσια. Είναι τιμή μας λοιπόν να φιλοξενήσουμε αυτό το συνέδριο στην Κύπρο!

Ανάμεσα στους σημαντικούς στόχους του συνεδρίου σε  τοπικό επίπεδο είναι : 

  • η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του παιδιού, 
  • η ενδυνάμωση του επιστημονικού, ακαδημαϊκού, και επαγγελματικού κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας, 
  • η περαιτέρω δικτύωση επιστημόνων και επαγγελματιών για περαιτέρω συνεργασία,  και
  • η ανάδειξη του έργου που συντελείται στην Κύπρο σε θέματα που άπτονται  τον  ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας και τον πληθυσμό των παιδιών/εφήβων.  

Κρατήστε λοιπόν τις εξής πληροφορίες:
13-16 Ιουλίου 2021, Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/ και Διαδικτυακά.  

Προσκαλούμε τα μέλη και μη μέλη του ΣΨΚ να στείλουν τις αξιόλογες εργασίες τους  σε επιστημονικά θέματα που βρίσκονται στη διασταύρωση με το χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας  (και ειδικά σε αυτά που υποστηρίζουν το Theme και τα Hot Themes του συνεδρίου). 

Ειδικές προσφορές για τα Μέλη ΣΨΚ εδώ με μειωμένα τέλης μέχρι 15 Μαίου 2021!
Σημ: Για τις 30 επιχορηγήσεις μελών του ΣΨΚ, η προσφορά ισχύει μέχρι την τελευταία ημέρα εγγραφών.

Βρείτε εδώ την νέα ανακοίνωση (26-04-2021) της Οργανωτικής Επιτροπής

Να σας ενημερώσουμε ότι: 

  • Το συνέδριο έλαβε πάνω από 350 αξιόλογες επιστημονικές υποβολές από 4 ηπείρους και οι οποίες αξιολογήθηκαν από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου στην όποια συνεισέφεραν αρκετοί συνάδελφοι από το Σύνδεσμο. Η τοπική ψυχολογική κοινότητα έχει  δυναμική συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα με διάφορες αξιόλογες εργασίες και παρουσιάσεις και αυτό θα πρέπει να μας δίνει μεγάλη αίσθηση περηφάνιας.  Σας υπενθυμίζουμε ότι η επικείμενη καταληκτική ημερομηνία εγγραφής για όσους παρουσιάζουν στο συνέδριο είναι η 30η Απριλίου 2021.
  • Αναμένονται 400+ σύνεδροι με διαδικτυακή ή φυσική παρουσία από όλον τον κόσμο.