Με την επιλογή υβριδικού μοντέλου και θέμα “WORKING WITH SCHOOLS AND FAMILIES TO STRENGTHEN CHILDREN” έγινε η νέα ανακοίνωση του 42ου συνεδρίου του International School Psychology Association ISPA 2021, το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο ISPA είναι ένας διεθνής οργανισμός και διοργάνωση συνεδρίου είναι παγκοσμίως ετήσια. Είναι τιμή μας λοιπόν να φιλοξενήσουμε αυτό το συνέδριο στην Κύπρο!

Ανάμεσα στους σημαντικούς στόχους του συνεδρίου σε  τοπικό επίπεδο είναι : 

  • η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του παιδιού, 
  • η ενδυνάμωση του επιστημονικού, ακαδημαϊκού, και επαγγελματικού κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας, 
  • η περαιτέρω δικτύωση επιστημόνων και επαγγελματιών για περαιτέρω συνεργασία,  και
  • η ανάδειξη του έργου που συντελείται στην Κύπρο σε θέματα που άπτονται  τον  ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας και τον πληθυσμό των παιδιών/εφήβων.  

Κρατήστε λοιπόν τις εξής πληροφορίες:
13-16 Ιουλίου 2021, Λευκωσία ή/ και Διαδικτυακά.  

Προσκαλούμε τα μέλη του ΣΨΚ να στείλουν τις αξιόλογες εργασίες τους  σε επιστημονικά θέματα που βρίσκονται στη διασταύρωση με το χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας  (και ειδικά σε αυτά που υποστηρίζουν το Theme και τα Hot Themes του συνεδρίου). 

Μέλη του ΣΨΚ που θέλουν να συμμετέχουν στο επιστημονικό και γενικότερο πρόγραμμα του συνεδρίου είναι ευπρόσδεκτα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους!