ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η φετινή χρονιά και οι αλλαγές που προκλήθηκαν σε όλους τους τομείς της ζωής μας λόγω του COVID-19 και της καραντίνας, έφεραν στην επιφάνεια την τεράστια σημασία τόσο της σωματικής αλλά και της ψυχικής υγείας. Εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν έμμεσα ή άμεσα τις συνέπειες της πανδημίας, με μεγάλες επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Με την έλευση της πανδημίας δημιουργήθηκαν ακόμα περισσότερες ανάγκες στο τομέα της ψυχικής υγείας, ο οποίος διαχρονικά είναι ένας παραμελημένος τομέας της δημόσιας υγείας και ιστορικά υποχρηματοδοτούμενος, όπως αναφέρει και η Ντέβορα Κέστελ, διευθύντρια του Τμήματος Ψυχικής Υγείας και Χρήσης Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Ας αναλογιστούμε το γεγονός ότι μόνο ένα 2% του συνολικού προϋπολογισμού των συστημάτων υγείας επενδύεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας (ΠΟΥ, 2020). Παράλληλα, ας αναλογιστούμε σε τι βαθμό το άγχος, η κατάθλιψη, η χρήση ουσιών και άλλες ψυχολογικές δυσκολίες επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι συνέπειες είναι διάχυτες και πολυεπίπεδες.

Λαμβάνοντας υπόψη παλιότερες εμπειρίες σε κρίσεις, αναμένεται ότι η ανάγκη για δράσεις που αφορούν την ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη θα αυξηθούν σημαντικά, μέσα στους επόμενους μήνες. Η επένδυση σε προγράμματα ψυχικής υγείας σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία αντιμετωπίζουν έλλειψη χρηματοδότησης εδώ και χρόνια, κρίνεται τώρα πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε. Γι’ αυτό τον λόγο ο στόχος της φετινής καμπάνιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, είναι η αύξηση των επενδύσεων – οικονομικών και μη- στην ψυχική υγεία.

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι η φετινή εκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα προσφέρει ευκαιρίες, κυρίως μέσω διαδικτύου, δεδομένης της συνεχιζόμενης πανδημίας, για όλους μας να εμπλακούμε ενεργά: ως άτομα, να αναλάβουμε συγκεκριμένες ενέργειες για την ενίσχυση της δικής μας ψυχικής υγείας και για να υποστηρίξουμε φίλους και μέλη της οικογένειας που αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ως εργοδότες, να κάνουμε ενέργειες για την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχικής υγείας για τους εργαζόμενους μας. Ως κυβερνήσεις, χρειάζεται να δεσμευτούμε για τη δημιουργία ή την αύξηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ως δημοσιογράφοι, να εξηγήσουμε τι περισσότερο μπορεί και πρέπει να γίνει έτσι ώστε η φροντίδα ψυχικής υγείας να αποτελεί πραγματικότητα για όλους και τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Η πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Ψυχικής Υγείας Δρ Ingrid Daniels ανέφερε συγκεκριμένα ότι «…πρέπει να δούμε συντονισμένες προσπάθειες για τη δημιουργία συστημάτων ψυχικής υγείας που είναι κατάλληλα για τον κόσμο του σήμερα αλλά και του αύριο».  

Αυτή τη χρονιά, ας ενώσουμε τις φωνές μας για να διεκδικήσουμε να γίνουν τα λόγια πράξεις. Ας διεκδικήσουμε καλύτερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και μεγαλύτερη επένδυση από την κυβέρνηση σε προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά, ενήλικες και άτομα της τρίτης ηλικίας. Αυτή τη χρονιά, σας ενθαρρύνουμε να ενώσετε τις φωνές σας μαζί με τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και να αναλάβουμε την ευθύνη συλλογικά, να αγωνιστούμε μαζί για έναν κόσμο όπου η ψυχική υγεία αναγνωρίζεται ως βασικό συστατικό της ανθρώπινης υγείας.

Ακολουθήστε τις δράσεις του ΠΟΥ στο https://gospeakyourmind.org 

#MoveforMentalHealth

Πηγές:

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/world-mental-health-day-2020

https://www.who.int/news-room/detail/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health

Τέλος ανακοίνωσης.