Προσκαλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, η οποία θα διεξαχθεί το 
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021, η ώρα 09:30πμ-12:00μμ, σε διαδικτυακή σύνδεση.

Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε τις οφειλές σας προς τον Σύνδεσμο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2021, ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στις εργασίες της Γ.Σ.. Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές, έκτακτα και συνδεδεμένα μέλη, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ημερήσια Διάταξη:
Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2020
Ενημέρωση Εθνικής Επιτροπής EuroPsy
Απολογισμός Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
Απολογισμός Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Απολογισμός Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας
Απολογισμός Επιτροπής Φοιτητών
Ενημέρωση/ Συζήτηση για το ΓεΣΥ
Άλλα θέματα

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να μας αποστείλετε άλλα θέματα που θα θέλατε να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη μέχρι την 25η Φεβρουαρίου 2021.

Για τις πληροφορίες για την διαδικτυακή συνάντηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@cypsa.org.cy