Λευκωσία, 13 Νοεμβρίου, 2018

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα (14 – 16 Νοεμβρίου) το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA) και τα μέλη του Συμβουλίου των Προέδρων των 37 Συνδέσμων-Μελών της Ομοσπονδίας που εκπροσωπούν ισότιμες χώρες της Ευρώπης. Τόσο το Συμβούλιο, όσο και οι εκπρόσωποι των Συνδέσμων-Μελών βρίσκονται στην Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Ψυχολογίας της EFPA το οποίο συντονίζει για το τρέχον εξάμηνο ο ΣΨΚ. Τα δυο Συμβούλια βρίσκονται στην Κύπρο με σκοπό να διεξάγουν την εξαμηνιαία συνεδρία τους.

Στόχος των συναντήσεων είναι αφενώς ο συντονισμός των εργασιών της Ομοσπονδίας, αφετέρου η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην ψυχολογία, όπως η εκπαίδευση και τα κριτήρια εισδοχής στο επάγγελμα του ψυχολόγου ανά την Ευρώπη, οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Ευρώπη, καθώς και η αξιολόγηση της πολιτικής που έχει χαρακτεί για δραστηριοποίηση της Ομοσπονδίας σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο αναφορικά με θέματα που άπτονται της ψυχολογίας.

Η φιλοξενία στην Κύπρο και η ανάθεση της οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Ψυχολογίας στον ΣΨΚ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή καθότι μας δίνεται η ευκαιρία να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας για την ψυχολογία στην Κύπρο, να αναδείξουμε την εκπαίδευση, την επιστήμη, και το επάγγελμα μας όπως αυτό έχει εξελιχθεί στη χώρα μας, αλλά και να έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε συναδέλφους στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, δίνεται η ευκαιρία να συνδέσουμε τα τοπικά δρώμενα σε Ευρωπαϊκά πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ΣΨΚ και η Κύπρος, πέραν της εκπροσώπησης ως Σύνδεσμος-Μέλος στην EFPA, εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του ΣΨΚ, Δρ Ελένη Καραγιάννη, και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και εκλέγεται κάθε τετραετία. Η Δρ Καραγιάννη εκλέγηκε ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της EFPA το 2015 στο Μιλάνο. Έκτοτε συμμετέχει στο Συμβούλιο έχοντας αναλάβει το πορτοφόλιο που αφορά στη νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος ανά την Ευρώπη, στα κριτήρια για εισδοχή στο επάγγελμα, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης – EuroPsy, το οποίο έχει αρχίσει να απονέμεται πρόσφατα στην Κύπρο από την αρμόδια Εθνική Επιτροπή. Μέσα από το ρόλο της, η Δρ Καραγιάννη στηρίζει ενεργά και έμπρακτα τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, όσο και σε τοπικό επίπεδο όπου ζητηθεί από τους Συνδέσμους-Μέλη.

Τέλος ανακοίνωσης.