Οικονομική συνδρομή για τη συμμετοχή μελών-εκπροσώπων του ΣΨΚ στην EFPA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την οικονομική συνδρομή προς τα έξοδα συμμετοχής των μελών του, τα οποία εκπροσωπούν τον ΣΨΚ στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (European Federation of Psychologists’ Associations – EFPA), σε συναντήσεις των εν λόγω επιτροπών ως αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που προσφέρουν για τον Σύνδεσμο και τα μέλη του. Η οικονομική συνδρομή για το 2019 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 800 ευρώ και δεν μπορεί να ξεπερνάει ανά άτομο το ανώτατο ποσό των 200 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα καλύψει έξοδα για μέχρι 4 μέλη και αναλόγως των αιτημάτων θα διαχωριστούν ισάξια. Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν.

Η οικονομική συνδρομή θα καλύπτει:

  1. Αεροπορικά εισιτήρια για τη συμμετοχή σε συνάντηση της Επιτροπής στην οποία συμμετέχει το κάθε μέλος ή/και
  2. Μέρος της διαμονής του ή/και
  3. Έξοδα φιλοξενίας αν η Επιτροπή θα συνεδριάσει στην Κύπρο.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν:

  1. Μέλη του ΣΨΚ τα οποία είναι ταμειακώς ενημερωμένα και
  2. Τα οποία συμμετέχουν σε Boards, Standing Committees, Task Forces ή Working groups της EFPA εφόσον έχουν προταθεί από τον ΣΨΚ μετά από δήλωση ενδιαφέροντος με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
  3. Το κάθε μέλος δικαιούται κάθε χρόνο να κάνει αίτηση για ένα μόνο ταξίδι, ακόμα και αν συμμετέχει σε πάνω από μία επιτροπή της EFPA ή σε πάνω από μια συναντήσεις της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας.
  4. Η απόφαση εναπόκειται στο ΔΣ του ΣΨΚ και γίνεται με κριτήριο την προτεραιότητα σε μέλη που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν, το οικονομικό απόθεμα του ταμείου.

Σημειώσεις:

  1. Αν κάποιο μέλος επιλέξει να συμμετέχει σε κάποια από τις επιτροπές της EFPA διευκρινίζεται ότι η κάλυψη των εξόδων γίνεται στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του ΣΨΚ κάθε έτος ξεχωριστά και οτι το πιο πάνω ποσό δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση, το Δ.Σ. θα προβεί στην απαραίτητη ανακοίνωση και ενημέρωση των μελών του. 
  2. Η κάλυψη των εξόδων θα γίνεται μόνο σε περίπτωση όπου ο/η συνάδελφος καταθέσει το αίτημα του εγκαίρως και όχι αργότερα από 1 μήνα πριν το προγραμματισμένο ταξίδι ή συνάντηση και αυτό εγκρίνεται από το ΔΣ του ΣΨΚ. Η αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα και πρέπει να κατατίθεται στο info@cypsa.org.cy .
  3. Η κατάθεση των απαραίτητων αποδεικτικών για πραγματοποίηση της πληρωμής πρέπει να πραγματοποιείται όχι πέραν του 1 μηνός από τη διεξαγωγή της συνάντησης.

Τέλος ανακοίνωσης.

Σημείωση: Τις πληροφορίες για τις Επιτροπές της EFPA και το Έντυπο Δαπανών, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.