Επιτροπή Εποπτείας και Προσταίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών: Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 10 Οκτωβρίου 2023

Η 10η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ως η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα ψυχικά νοσήματα και τη σημασία της ψυχικής υγείας γενικότερα. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία ως ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Στην σύγχρονη εποχή έχει καταστεί σαφές πως η καλή ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας και πλήρως αλληλένδετη με τη συνολική υγεία, ευημερία και ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, ο Π.Ο.Υ επισημαίνει πως ένας (1) στους οκτώ (8) ανθρώπους παγκοσμίως αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές και δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική του υγεία, την επικοινωνία με τους άλλους αλλά και την ίδια την διαβίωσή του. Με λίγα λόγια, αφορά όλους μας και δεν αποτελεί μια σπάνια κατάσταση ή κάτι απόμακρο. Η ύπαρξη μια ψυχικής διαταραχής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί λόγο και αιτία για στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διάκριση στα ζητήματα εργασίας και προσβασιμότητας στους παρόχους ψυχικής υγείας, αποκλεισμό από αποφάσεις που σχετίζονται με την υγεία των ατόμων και στιγματισμό. Παρόλα αυτά, δυστυχώς, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας βιώνουν στην καθημερινότητά τους ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Είναι καθοριστικής σημασίας τόσο σε πολιτειακό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται για την πλήρη εξάλειψη τέτοιων φαινομένων και διακρίσεων. Αποτελεί συλλογική ευθύνη της πολιτείας αλλά και ατομική του καθενός από εμάς να διαχειρίζεται το ζήτημα της ψυχικής υγείας με σεβασμό, κατανόηση και επαγγελματισμό. Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, ως το θεσμοθετημένο όργανο για την προάσπιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, συνεχίζει να εργάζεται και να βρίσκεται σε συχνή επαφή με όλα τα αρμόδια όργανα  και φορείς, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η ψυχική υγεία εκτιμάται, προωθείται και προστατεύεται. Ταυτόχρονα, εκεί και όπου χρειάζεται, προβαίνει σε άμεσες δράσεις και παρεμβάσεις με απώτερο σκοπό να διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας, με πλήρη σεβασμό και χωρίς διακρίσεις.

Η ψυχική υγεία μπορεί να προστατευτεί ως δικαίωμα μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και σε συνδυασμό με την ανάλογη κρατική χρηματοδότηση, η οποία να αντανακλά τη σημασία που δίνει το κράτος στην ψυχική υγεία και ευημερία των πολιτών. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να οργανωθούν, εξελιχθούν και στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες, να ενισχυθεί η υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας και να ενδυναμωθούν τα προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης  και παρέμβασης – βήματα τα οποία θα έχουν ως επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ψυχική υγεία και ευεξία αποτελεί δικαίωμα του κάθε ανθρώπου το οποίο προστατεύεται και τυγχάνει του ενδεδειγμένου σεβασμού.

Σας ενθαρρύνουμε να ακολουθήσετε και να ενημερωθείτε για τις δράσεις του Π.Ο.Υ. (www.who.int/campaigns/world-mental-health-day) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Ψυχικής Υγείας (www.wmhdofficial.com).

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.