Εκπροσώπηση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου στις εισηγήσεις για τη βία κατά των γυναικών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκωσία, 10|12|2023

Κατά τη διάρκεια των 16 Ημερών Δράσεων για την έμφυλη βία, ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, κ. Irfan Siddiq, φιλοξένησε μια σημαντική συζήτηση σε στρογγυλή τραπέζη.  Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τη κ. Στέλλα Κατσαρή, η οποία μίλησε για τις διάφορες οπτικές σχετικά με τις πολύπλοκες πτυχές της Έμφυλης Βίας (ΕΒ) μέσα από τον φακό του τραύματος.

Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας και της συζήτησης στην στρογγυλή τραπέζη, επικεντρώθηκαν στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της ΕΒ, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό της αντίκτυπο και τις ποικίλες προκλήσεις που θέτει. Τονίστηκε η σημασία μιας πολυδιάστατης προσέγγισης στην αντιμετώπιση της ΕΒ, επισημαίνοντας τη σημασία της ολοκληρωμένης κατανόησης της ανθρώπινης εμπειρίας, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις αρχές που περιγράφονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τονίστηκε επίσης η επιτακτική ανάγκη συντονισμένων ενεργειών, αλλά και εκπαίδευσης ως μέτρο πρόληψης, από όλα τα αρμόδια τμήματα και αρμοδίους φορείς. 

Η συζήτηση επεκτάθηκε στους κοινωνικούς μύθους και τις προκαταλήψεις που περιβάλλουν τους επιζούσες της ΕΒ, φωτίζοντας το βαθύ αντίκτυπο του τραύματος στα άτομα. Επισημάνθηκε η φύση του τραύματος ως κάτι που καταπίπτει στην εσωτερική ψυχή και δεν μπορεί να εξηγηθεί με ρητορικό τρόπο, κάτι που συχνά βιώνουν και οι επαγγελματίες ως δευτερεύουσα εμπειρία τραύματος. Αντλώντας από διεθνή μοντέλα, όπως το Κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικής Κακοποίησης (SARC), προτάθηκαν προσαρμογές οι οποίες θα εξυπηρετούσαν τη συγκεκριμένη δυναμική και τις ανάγκες της Κύπρου. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη σημασία μιας προσέγγισης ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το τραύμα στην αντιμετώπιση της ΕΒ, τονίζοντας την ανάγκη για συνεργασία και ολιστική παροχή υπηρεσιών από πλευράς των ψυχολόγων αλλά και από νομικούς, ιατρικούς, εκπαιδευτικούς. κοινωνικούς τομείς στα πλαίσια διαδικασιών και πρωτοκόλλων εντός ενός φιλόξενου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τις επιζούσες. 

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου εκφράζει και δημοσίως τις ευχαριστίες του προς τον Ύπατο Αρμοστή  για την πρόσκληση και τη διευκόλυνση αυτού του σημαντικού διαλόγου μέσω του οποίου ο ΣΨΚ μεταφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του και συνηγορεί για την διαμόρφωση επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.