Η Επιτροπή Φοιτητών του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου διοργανώνει εκλογές, όπως είναι καθιερωμένο κάθε δύο χρόνια για τις θέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Παρακαλώ όπως δηλώσετε την επιλογή σας και απαντήσετε στις ερωτήσεις στη σελίδα εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας: 20|03|2019

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01|04|2019