Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου λαμβάνει μέρος στην Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού, η οποία συστάθηκε υπό τον συντονισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στις αρχές του 2018. Στόχος της Εθνικής Επιτροπής είναι η προώθηση και  εφαρμογή νέων και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία ευάλωτων ομάδων και πιο συγκεκριμένα  των εγκύων γυναικών και του εμβρύου όπως καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης 2017-2020 για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι εκτός από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου και οι εξής: Υπουργείο Υγείας, την Παιδιατρική Εταιρεία και την Γυναικολογική/Μαιευτική Εταιρεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων/ Διατροφολόγων Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

Μέσα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης του Φάσματος διαταραχής εμβρυικού αλκοολισμού (ΦΔΕΑ) και του συνδρόμου εμβρυικού αλκοολισμού (ΣΕΑ) στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, η ΑΑΕΚ προωθεί υλικό ευαισθητοποίησης. Μπορείτε να βρείτε μέσω του ΣΨΚ αφίσες και τις «Κλινικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του εμβρυϊκού αλκοολισμού και του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού» σε έντυπη μορφή. Για όσους ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με το info@cypsa.org.cy.

Δείτε εδώ τα βίντεο προώθησης της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το ΦΔΕΑ και ΣΕΑ.