Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με συντονιστή τον κο Χριστάκη Καλογήρου, έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13.01.2021 με αρ. απόφασης 90.700 για την εκπόνηση προσχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό για τα έτη 2021-2023.

Μέσα στα πλαίσια της Δημόσιας διαβούλευσης για το πιο πάνω θέμα επισυνάπτεται το Έγγραφο Εργασίας και το Έντυπο Καταγραφής, τα οποία αποτελούν τη βάση συζήτησης για την Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να συμπληρώσει και αποστείλει το Έντυπο Καταγραφής μέχρι τις 17 Μαίου 2021 στην διεύθυνση ckalogirou@presidency.gov.cy

Απορίες και πληροφορίες αποταθείτε στο 22400166 και 22400163.