Το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο Νομοσχέδιο με τίτλο: Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης του 2019.  Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου έχει καταθέσει τις πιο κάτω εισηγήσεις: