ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσκαλείστε στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, η οποία θα διεξαχθεί:

το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019,
η ώρα 09:30πμ-12:30μμ,
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αίθουσα UNESCO).

Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε τις οφειλές σας προς τον Σύνδεσμο πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στις εργασίες της Γ.Σ.. Υπενθυμίζουμε ότι τα μη τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας πριν την έναρξη της Γ.Σ., παρακαλούμε όπως προσέλθετε λίγα λεπτά νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., θα πραγματοποιηθούν εκλογές για ένα μέλος του Δ.Σ. Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα όπως το πράξουν γραπτώς μέχρι τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@cypsa.org.cy. Η διάρκεια της θητείας του νέου μέλους του Δ.Σ. είναι ένα χρόνο.

Ημερήσια Διάταξη:

  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2018
  • Απολογισμός Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας
  • Απολογισμός Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
  • Ετήσιος απολογισμός Επιτροπής Φοιτητών
  • Εκλογές για μια θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 2019-2020
  • Ενημέρωση/Συζήτηση για το ΓεΣΥ
  • Ενημέρωση/ Συζήτηση για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων
  • Άλλα θέματα

Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2019 σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε άλλα θέματα που θα θέλατε να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη.

Τέλος Ανακοίνωσης.