Προσκαλείστε στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, η οποία θα διεξαχθεί το  Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020, η ώρα 09:30 πμ, στα γραφεία του Συνδέσμου, στο Σπίτι του Εθελοντή (Κρατητηρίων 4, Κοκκινοτριμιθιά). 

Παρακαλούμε όπως διευθετήσετε τις οφειλές σας προς τον Σύνδεσμο για το 2020 πριν από την έναρξη της Γ.Σ., ώστε να μπορείτε να συμμετέχετε στις εργασίες της Γ.Σ.. Υπενθυμίζουμε ότι τα μη τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γ.Σ., αλλά δενέχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν επιθυμείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας πριν την έναρξη της Γ.Σ., παρακαλούμε όπως προσέλθετε λίγα λεπτά νωρίτερα. 

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., θα πραγματοποιηθούν εκλογές για το νέο Δ.Σ. Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα όπως το πράξουν γραπτώς μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cypsa.org.cy. Το Δ.Σ. είναι επταμελές και η διάρκεια της θητείας είναι τρία χρόνια (με βάση το Νέο Καταστατικό).
 
Ημερήσια Διάταξη:

  • Ενημέρωση για το ΓεΣΥ
  • Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 2018-2020
  • Απολογισμός Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας Υγείας
  • Απολογισμός Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας
  • Απολογισμός Επιτροπής Φοιτητών
  • Ενημέρωση για τον Κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
  • Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2020-2023
  • Άλλα θέματα

Μέχρι την 8η Ιανουαρίου 2020 σας παρακαλούμε όπως μας στείλετε άλλα θέματα που θα θέλατε να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη.
 
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις του Συνδέσμου ή/και επιθυμείτε τη διαγραφή σας από το αρχείο μελών μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε γραπτώς με το αίτημα σας στο info@cypsa.org.cy μέχρι την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020.

Τέλος ανακοίνωσης.