Απόσυρση εκπροσώπων Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) ανακοινώνει την
απόφασή του να αποσύρει τους εκπροσώπους του από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων
(ΣΕΨ) ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τους χειρισμούς σημαντικών θεμάτων που διέπουν το
επάγγελμα.

Από τον διορισμό του παρόντος ΣΕΨ και κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του, ο
ΣΨΚ έχει επανειλημμένως κοινοποιήσει στο Υπουργείο Υγείας τις ανησυχίες και τους
προβληματισμούς του σε σχέση με τη λειτουργία του όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων που
αφορούν το επάγγελμα. Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη μη επίλυση των προβλημάτων, η διόγκωση
τους, αλλά και το ότι στο παρόν στάδιο δεν διαφαίνεται να υπάρχει περιθώριο γόνιμου διαλόγου
και πλαισίου εποικοδομητικής παρουσίας του Συνδέσμου στο ΣΕΨ, έχουν οδηγήσει σε αυτή την
απόφαση. Συγκεκριμένα, οι λόγοι συνοψίζονται στα εξής:

1) Η κατά την άποψή του ΣΨΚ, παράτυπη απόφαση του ΣΕΨ να ανακοινώσει τη
θέσπιση αποκλειστικών καθηκόντων των ειδικοτήτων χωρίς να ακολουθήσει οποιαδήποτε
διαδικασία που προνοείται από το νόμο και χωρίς τη διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
2)  Η παράτυπη απόφαση του ΣΕΨ να θέσει νέα κριτήρια που αφορούν την εκπόνηση
εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης, τα οποία δεν δύναται να θεσπιστούν από το ΣΕΨ στη βάση
του υφιστάμενου νόμου. Μια απόφαση, η οποία οδήγησε στην αποχή των εκπροσώπων του
ΣΨΚ από την εξέταση αιτήσεων. Ο ΣΨΚ αναγνωρίζει και επισημαίνει την ανάγκη διαβούλευσης
και επικοινωνίας μεταξύ του ΣΕΨ, του ΔΙΠΑΕ και των Πανεπιστημίων ώστε να συζητηθούν οι
ανησυχίες που δύναται να υπάρχουν αναφορικά με ζητήματα της εποπτευόμενης πρακτικής
άσκησης και προβλήματα που αυτά μπορεί να δημιουργούν. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με τον
θεσμικά ορθό τρόπο.

Η απόφαση του ΣΨΚ για απόσυρση των εκπροσώπων του από το ΣΕΨ λήφθηκε μετά
από μια μακρά διαδικασία συζήτησης, διαβούλευσης και σκέψης, με αίσθημα ευθύνης προς
τους/τις επαγγελματίες ψυχολόγους, αλλά και τους/τις αποφοίτους και φοιτητές/τριες
προγραμμάτων ψυχολογίας. Ως ΣΨΚ, αναγνωρίζουμε τον σημαντικότατο ρόλο που έχει να
επιτελέσει το ΣΕΨ στα πλαίσια των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, δηλώνουμε την ετοιμότητα μας να επανέλθουμε ως ΣΨΚ στο ΣΕΨ όταν το
Συμβούλιο αποφασίσει να αναστείλει τις αποφάσεις του που αφορούν τα προαναφερθέντα
θέματα και να λειτουργήσει στα πλαίσια του ισχύοντα νόμου.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.