Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λευκωσία, 26 Απριλίου 2024

Το Σάββατο, 20 Απριλίου 2024, διεξήχθη η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΨΚ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά στα μέλη τα πεπραγμένα του πρώτου χρόνου θητείας του καθώς και το πλάνο δράσεων του για το 2024-2025.

Όσον αφορά στις εσωτερικές διαδικασίες το ΔΣ παρουσίασε το πλάνο εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων διαδικασιών για θέματα εγγραφών, ανανεώσεων, την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του υλικού καθώς και το μελλοντικό πλάνο για περαιτέρω αποκλειστικά οφέλη για τα μέλη του. Στα πλαίσια διαφάνειας, για τις ενέργειες του ΔΣ που αφορούν οικονομικά ζητήματα, παρουσιάστηκαν οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του 2023.

Στον απολογισμό του, το ΔΣ παρουσίασε τη δράση των Επιτροπών που θεσπίστηκαν στην Γενική Συνέλευση του 2023. Η επιτροπή πολιτικής, παρουσίασε τις ενέργειες της σχετικά με θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, κατατεθειμένα γραπτά υπομνήματα αναφορικά με νομοθεσίες ή ζητήματα που αφορούν την επιστήμη της ψυχολογίας και συζητήθηκαν ή συζητούνται σε κοινοβουλευτικές επιτροπές (π.χ. ποινικοποίηση ψευδοθεραπειών μεταστροφής, στρατηγικές αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού στις φυλακές), όπως και τη δράση των εκπροσώπων του ΣΨΚ σε Εθνικές Στρατηγικές και δημόσιες διαβουλεύσεις. Η επιτροπή εκπαίδευσης παρουσίασε τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΣΨΚ, όπως επίσης και τη συμμετοχική προσέγγιση στο σχεδιασμό των επικείμενων δράσεων μέσω ενός ερωτηματολογίου που αποστάλθηκε στα μέλη του ΣΨΚ. Η επιτροπή επαγγέλματος παρουσίασε τον Συντονισμό Δράσεων στην Κοινότητα (π.χ., Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής – Σταδιοδρομία 2023), επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους ψυχολόγους (π.χ. ομαδικά σχέδια ασφάλισης) καθώς και τις μελλοντικές δράσεις που έχουν συμφωνηθεί. Η επιτροπή Europsy παρουσίασε τη δράση που αφορά την πιστοποίηση στην Κύπρο, όπως επίσης και τις διαδικασίες που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 10χρονα του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού EuroPsy, οι οποίες διεξάγονται αυτή την περίοδο. Στη συνέχεια, οι τρεις Κλάδοι Ενδιαφέροντος (Κλινικής και Ψυχολογίας Υγείας, Συμβουλευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας) παρουσίασαν την αποστολή τους, τον απολογισμό των δράσεων τους και το πλάνο δράσεων για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Πέραν των προαναφερθέντων, παρουσιάστηκαν οι νέες δράσεις που προγραμματίζονται και το Στρατηγικό Πλάνο 2024-2026 του ΔΣ. Επίσης, συζητήθηκαν τρέχοντα σημαντικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των εκπροσώπων του ΣΨΚ από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ) Κύπρου και των κύριων λόγων για αυτή την απόφαση. Συζητήθηκαν επίσης και και εκκρεμόντα ζητήματα σχετικά με τους Κλινικούς Ψυχολόγους εντός ΓΕΣΥ όπως η μείωση της τιμής μονάδας, η προσβασιμότητα σε φακέλους ασθενών/επίλυση τεχνικών θεμάτων, ο καθορισμός διαδικασίας διατύπωσης διάγνωσης από Κλινικούς Ψυχολόγους, η προσθήκη επιπλέον διαγνώσεων και το ανώτατο όριο ημερήσιων συναντήσεων από Κλινικούς Ψυχολόγους. Τέλος, συζητήθηκε το περιεχόμενο της πρότασης του ΣΨΚ προς τον ΟΑΥ αναφορικά με την ένταξη των Συμβουλευτικών Ψυχολόγων στο ΓεΣΥ  και σχετικές δράσεις, ενώ παράλληλα έγιναν αναφορές και στην πρόθεση του ΣΨΚ να προχωρήσει σε περαιτέρω σχετικές δράσεις που αφορούν την ένταξη και των Σχολικών Ψυχολόγων στο ΓεΣΥ.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.