Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ψυχολογίας (European Federation of Psychologists’ Associations; EFPA), χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία των ψυχολόγων από τις 38 χώρες-μέλη της και την μοιράζεται με όλους τους ψυχολόγους στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, με σκοπό να ωφεληθούν οι πολίτες της Ευρώπης.

Η EFPA προσφέρει μια σειρά από δωρεάν διαιδικτυακά σεμινάρια (webinars), τα οποία θα παραδοθούν από ειδικούς εκπροσώπους της EFPA από τις χώρες-μέλη μας. Θα διατεθεί χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις. Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα παραδοθούν στα Αγγλικά. Τα βίντεο με υποτίτλους σε πολλές ευρωπαικές γλώσσες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της EFPA μετά τη μετάδοση τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται σε 1000 συμμετέχοντες ανά εκδήλωση.

Παρακαλούμε όπως βρείτε πιο κάτω τις πληροφορίες για την εγγραφή στα διαδικτυακά σεμινάρια και το περιεχόμενο τους, όπως ανακοινώθηκαν από την EFPA.

Registration

Intended participants should register using the link provided for their preferred webinar before April 28, 2020 and later (by April 29, 2020) will receive a link to access the webinar on the date and time of the event. It is possible to register for several events.

The webinars:

1.       How to set-up a Psychological counseling helpline in the COVID-19 context?
Teresa Espassandim, Member of the National Directorate, Order of Portuguese Psychologists
Wednesday, 29 April 2020, 10:00-11:00 (CET – Brussels time)
This webinar will focus on:

 • Contextualization of the pandemic situation and the need for responses focused on emotional support and promoting psychological resilience;
 • Articulation with national health authorities and other partners;
 • Psychological intervention in crisis situations;
 • Technical requirements and training of Psychologists;
 • Psychological intervention protocol design and conception;
 • Technical and scientific supervision
 • Troubleshooting
 • Q&A

Register here: Webinar 1 Set up a Psychological counseling helpline  https://www.surveymonkey.com/r/SDLK93N

2.       Online consultations, what to know and where to start?
Angelo Compare, Lise Haddouk, Maria Karekla, Tom Van Daele – EFPA Project Group on e-Health
Wednesday, 29 April 2020, 13:00 – 14:00 (CET – Brussels time)
The COVID-19 pandemic crisis forces psychologists to take their consultations (partly) online, in order to continue to provide care. If you would like to know more about online treatment and the possibilities of online consultations, the Project Group on eHealth of the European Federation of Psychologists’ Associations organizes this free webinar.
During this 1-hour webinar you will receive a brief introduction on:

 • The known effectiveness of online consultations.
 • The benefits and pitfalls of online therapy.
 • How and what you need to get started with online therapy.
 • How to communicate online with your patients, plus concrete tips and tricks
 • Q&A

In addition, there will be room to ask questions during a Q&A.
Register here: Webinar 2 Start Online Consultation  https://www.surveymonkey.com/r/SD5QC8V

3.       COVID-19 and implications for mental health
Koen Lowet, EFPA EC member
Thursday, 30 April 2020, 11:00-12:00 (CET – Brussels time)
In this webinar we’re going to talk about the impact of COVID-19 on the mental health status of our citizens and the implications for our mental health system. The webinar will be based on the experiences that we’ve gathered so far from the Belgian situation and input we’ve received from our European and international colleagues. We’ll try to address the progressive implications following the timeline of the Pandemic for the different groups in our society such as the mental health patients, general public, families, caregivers, management and specific risk groups such as our elderly.  This webinar is all about sharing experiences and knowledge accumulated so far and will also give time for Q&A.
Register here: Webinar 3 Covid-19 and mental health  https://www.surveymonkey.com/r/SYHRNRW
Contact details:
In case you have any questions regarding these webinars, or you’d like to suggest a topic or speaker for a future webinar, please contact Anna Leybinaanna.leybina@efpa.eu or Julie Van den Borre (Julie.vandenborre@efpa.eu).

Τέλος ανακοίνωσης.