Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2020

Έπειτα από το Διάγγελμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2020 σχετικά με τα πακέτα στήριξης και μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί οδηγίες προς τα μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγου Κύπρου και γενικότερα των Ειδικών Ψυχολόγων για την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών:

 • Οι εργασίες των ψυχολόγων δεν εμπίπτουν στις υπηρεσίες που αναστέλλονται, συνεπώς έγκειται στον κάθε επαγγελματία, λαμβάνοντας υπόψη του την προσωπική και συλλογική ασφάλεια, να συνεχίσει τις εργασίες του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν και τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας. Οι συνάδελφοι ενθαρρύνονται να λάβουν τις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των γραφείων τους έχοντας υπόψη τους αφενός την αναγκαιότητα των ψυχολογικών υπηρεσιών εν καιρώ κρίσης και αφετέρου τη σοβαρότητα της κατάστασης για αποφυγή της περαιτέρω διασπορά του ιού.
 • Πρωταρχική σύσταση, όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τους λήπτες υπηρεσιών σας για αξιολόγηση της αναγκαιότητας και κρισιμότητας της παροχής υπηρεσιών, ώστε να οδηγηθείτε σε κοινώς αποδεκτή συμφωνία για την συνέχιση της παροχής τους.
 • Ανάλογα με την ανάγκη του λήπτη, του παροχέα και της κρισιμότητας της συστήνονται τα εξής:
  • Στο χώρο εργασίας σας, ο χώρος αναμονής σας πρέπει να πληροί τα σημεία που αναφέρθηκαν στο διάγγελμα (δηλαδή 1 άτομο προς 8 τετραγωνικά μέτρα). Πέραν τούτου, μπορείτε να προβείτε σε προσωπική παροχή υπηρεσιών, έχοντας φυσικά λάβει υπόψη μέτρα καθαρισμού και προστασίας της ατομικής υγιεινής, όπως αναφέρονται στις εισηγήσεις του Υπουργείου Υγείας (αντισηπτικό στο χώρο προσέλευσης, τήρηση απόστασης ασφαλείας, κλπ) στο γραφείο σας.
  • Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται όπου είναι εφικτό όπως προβείτε σε ηλεκτρονική παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών, π.χ. τηλεδιάσκεψη, τηλεφωνικώς.
 • Για όσους εργάζονται με παιδιά κάτω των 12 ετών, όπου μπορεί να μην είναι εφικτή η τηλεδιάσκεψη, οι επαγγελματίες ενθαρρύνονται να κρίνουν βάσει της προσωπικής τους ασφάλειας και της ασφάλειας του παιδιού για την τήρηση ή όχι της δια ζώσης συνάντησης.

Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών είναι σημαντικό να έχετε υπόψη τα πιο κάτω:

 1. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών: Κάποιες προτεινόμενες πλατφόρμες τηλεθεραπείας είναι το Zoom, Doxy.me, Skype, Google Teams. Φροντίστε η πλατφόρμα που θα επιλέξετε να ακολουθεί τους πιο κάτω κώδικες: HIPAA, GDPR, PHIPA.PIPEDA & HITECH.
 2. Kατάλληλος εξοπλισμός: Είναι σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς αυτό είναι το μέσο επικοινωνίας μας.
  • Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικό υπολογιστή με υψηλή ανάλυση κάμερας ή εξωτερική κάμερα
  • Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικό υπολογιστή με ήχο εισόδου/ εξόδου.
  • Φροντίστε η σύνδεση του διαδικτύου σας να είναι αρκετά γρήγορη. Πιθανόν το ασύρματο διαδίκτυο να μην είναι τόσο γρήγορο όσο με το καλώδιο.
 3. Να βρίσκεστε σε κατάλληλο περιβάλλον: Είναι σημαντικό να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον με σκοπό την προστασία προσωπικών δεδομένων τόσο αυτών που αυτοαποκαλύπτει ο θεραπευόμενος, όσο και της θεραπευτικής σχέσης.
  • Χρησιμοποιήστε προσωπικά ακουστικά και μικρόφωνο. Αν δεν έχετε πρόσβαση σε ακουστικά, φροντίστε να είστε σε ασφαλές μέρος, όπου δε θα σας ακούει κάποιο άλλο πρόσωπο.
  • Παραμείνετε σε χώρο όπου δε θα υπάρξει διακοπή για οποιονδήποτε λόγο (π.χ., είσοδος ατόμων, διακοπή συνεδρίας).
  • Παραμείνετε σε χώρο όπου θα υπάρχει ησυχία.
  • Παραμείνετε σε χώρο όπου δε θα υπάρξουν άλλα ερεθίσματα διάσπασης της προσοχής σας.
 4. Γενικές οδηγίες:
  • Κλείστε όλα τα άλλα browsers του ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Μην απασχολείτε τον εαυτό σας με άλλες εργασίες
  • Παραμείνετε μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και μην κινήστε άσκοπα
  • Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε και ακούτε ο ένας τον άλλο
  • Εάν αισθανθεί ο λήπτης υπηρεσιών συναισθηματική δυσφορία, υπάρχει περίπτωση όπως ο ψυχολόγος δεν το διακρίνει λόγω της έλλειψης της φυσικής παρουσίας. Σημαντικό να το αναφέρει στον παροχέα, και ο Ψυχολόγος να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνα για έκτακτη ανάγκη
  • Να γίνουν συγκεκριμένες διευθετήσεις για την πληρωμή μεταξύ του παροχέα και λήπτη. Συνήθως συστήνεται όπως η πληρωμή γίνει πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Κάποιες πλατφόρμες (π.χ., Zoom, Doxy.me) έχουν την επιλογή για πληρωμή μέσω της ίδιας της πλατφόρμας. Άλλες επιλογές είναι η ηλεκτρονική κατάθεση (να δίνονται πληροφορίες για τον αριθμό λογαριασμού και swift) ή και μέσα από συγκεκριμένες εφαρμογές που επιτρέπουν την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής πληρωμής (π.χ., Quick Pay Τράπεζας Κύπρου, Skash, Revolut). Είναι σημαντικό να το επικοινωνήσετε με τον λήπτη πριν το τέλος της συνεδρίασης.
 5. Προβλήματα στη σύνδεση: Είναι πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα στη σύνδεση, π.χ. να διακοπεί η σύνδεση κατά την επικοινωνία, να μην υπάρχει καλή σύνδεση ή ανάλυση στην επικοινωνία.
  • Μπορείτε να χαμηλώσετε την ανάλυση, ώστε να υπάρχει λιγότερη πιθανότητα διακοπής.
  • Μπορείτε να ξαναενωθείτε και να δώσετε χρόνο στην επικοινωνία.
 6. Εναλλακτικές λύσεις: Σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος η συνεδρία μέσω τηλεφώνου μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση.
 7. Απόρρητο: Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχουν όρια ως προς το βαθμό στον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όταν χρησιμοποιείτε κάποιο λογισμικό τηλεδιάσκεψης, παρόλο του ότι οι προτεινόμενες πλατφόρμες συνάδουν με όλους τους πιο πάνω κώδικες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρότι το διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία θα παρέχει εμπιστευτικότητα, η διεξαγωγή της θεραπείας μέσω ζωντανής σύνδεσης στο Διαδίκτυο δεν δύναται να διασφαλίσει πλήρως τη διατήρηση εμπιστευτικότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση επηρεάζουν όλους τους πολίτες. Προσπαθήστε να είστε ευέλικτοι με βάση πάντοτε το πρόγραμμα και τις δυνατότητες σας.

 • Δημιουργήστε ένα πλάνο επικοινωνίας με τους εξυπηρετούμενους σας. Ενημερώστε για πιθανές αλλαγές στα ραντεβού σας ή τροποποιήσεις στην πολιτική ακυρώσεων σας.
 • Ενημερωθείτε σωστά – αποτελέστε μοντέλο μιας λειτουργικής αντιμετώπισης της κρίσης.
 • Αφιερώστε χρόνο να συζητηθούν ανησυχίες και προβληματισμοί των εξυπηρετούμενων αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν.
 • Καθοδηγήστε ως προς την αναζήτηση σωστής και έγκυρης ενημέρωσης. Οι ψευδείς ειδήσεις, οι διαστρεβλώσεις και ο πανικός αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό τέτοιων καταστάσεων.
 • Υπενθυμίστε ότι στα παιδιά λέμε την αλήθεια, λαμβάνοντας υπόψη το αναπτυξιακό και γνωστικό στάδιο του παιδιού.
 • Δώστε έμφαση στη δική σας αυτό-φροντίδα και επικοινωνήστε με συναδέλφους για κοινωνική υποστήριξη.

Τέλος ανακοίνωσης.