ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ ANNOUNCEMENT: CYPSA expresses deep concern over effects of military operations in Ukraine

The member community of the Cyprus Psychologists’ Association and psychologists throughout Cyprus are extremely familiar with the harmful consequences of war on current and future generations. The aftermath on everyone involved, directly or indirectly, is immense. Our deepest sympathy goes out to everyone affected by the Russian military operations in Ukraine.

As a scientific and professional organization, we are extremely concerned about the psychological and psychosocial impact of the war and the effects on people’s lives. Our thoughts and support especially go out to our colleagues who are faced with the challenge of supporting others while doing so for themselves as well.

At times like these, we need to come together as a European community, united by our values and ethical principles of respecting the right and dignity of all people, utilizing our knowledge and expertise for the greater good, and maintaining integrity within our science and profession. We are ready to do our best in offering our assistance to colleagues’ efforts in mitigating the effects.

End of announcement.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.