ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΨΚ: COVID-19 και Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών με βάση τα νέα μέτρα στις 29 Απριλίου 2020

Λευκωσία, 01 Μαΐου 2020.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 29|04|2020, καθώς και τις διευκρινίσεις που ακολούθησαν αναφορικά με τα νέα μέτρα προστασίας του κοινού, σας ενημερώνουμε ότι παραμένουν σε ισχύ όλα τα μέτρα τήρησης υγιεινής τα οποία είχαν ανακοινωθεί παλαιότερα, με επιπρόσθετο μέτρο την υποχρεωτική χρήση μάσκας από τον πάροχο των υπηρεσιών (βλ. σχετικές οδηγίες που ακολουθούν) και σύσταση για χρήση μάσκας από τον λήπτη των υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο συμφέρον των πολιτών, αλλά και τα μέτρα αυτοπροστασίας, ο κάθε επαγγελματίας έχει επιλογή είτε να συνεχίσει, όπου κρίνει, τα ραντεβού μέσω τηλεδιασκέψεων είτε να βλέπει τους πελάτες του στο γραφείο τηρώντας τα παραπάνω μέτρα αυτοπροστασίας.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.