ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΨΚ: Προγραμματισμός εμβολιασμού ενάντια στο COVID-19 για μέλη του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (ΣΨΚ) πρόσφατα απέστειλε επιστολή με το πιο πάνω θέμα προς το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) με αίτημα όπως προχωρήσει το συντομότερο δυνατό σε προγραμματισμό εμβολιασμών των συναδέλφων, δεδομένου ότι παρέχονται υπηρεσίες που μας φέρνουν σε άμεση επαφή με κόσμο. Το ΥΥ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας και ζήτησε από τον ΣΨΚ όπως στηρίξει την προσπάθεια αυτή μέσω του συντονισμού των ραντεβού των ενεργών (δηλαδή, ταμειακώς ενημερωμένων) μελών του.

Στο πλαίσιο εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας εμβολίων, χρειάζεται να καταγράψουμε τα ενεργά μέλη του ΣΨΚ, ώστε για σκοπούς προγραμματισμού να υπάρχουν καταγραμμένες οι ανάγκες σε εμβόλια ανά επαρχία σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο που μας έχει αποσταλεί. Με την εξασφάλιση των απαραίτητων εμβολίων θα προχωρήσει η διευθέτηση της ημερομηνίας, χρόνου και χώρου του εμβολιασμού ανά επαρχία. Η ημερομηνία και ώρα αλλά και χώρος που θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός θα συμφωνηθεί με το Άτομο Αναφοράς του ΣΨΚ κατόπιν επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας. Ο ΣΨΚ αναλαμβάνει να ενημερώσει για τη διευθέτηση του ραντεβού όλους τους ενδιαφερόμενους.

Παρακαλούμε τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη μας που επιθυμούν να εμβολιαστούν να στείλουν τα πιο κάτω στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα, 24/02/2021, στο info@cypsa.org.cy :

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
  3. Τηλέφωνο Επικοινωνίας
  4. Email
  5. Επαρχία

Τα μέλη μας που δεν είναι ταμειακώς ενημερωμένα και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμού, παρακαλούνται όπως προχωρήσουν στην εξόφληση των εφειλών τους και απαντήσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.