ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΨΚ: Έντυπα Βεβαίωσης Μετακίνησης Παρόχων/ Ληπτών Ψυχολογικών Υπηρεσιών

Με βάση τα νέα μέτρα στις 08 Ιανουαρίου 2021, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου υπενθυμίζει ότι σχετικά με την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών και για σκοπούς μετακίνησης εργαζομένων/ πολιτών θα πρέπει να συμπληρώνουν ανάλογο έντυπο (Βρείτε τα έντυπα εδώ).

Σημειώνουμε ότι το Έντυπο Α αφορά Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου, το οποίο μπορεί να είναι υπογεγραμμένο από εργοδότες/ προιστάμμενους σε όσους παρέχουν ψυχολογικές υπηρεσίες κάτω από κάποιο οργανισμό/ υπηρεσία. Το ίδιο έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί και από τους αυτοεργοδοτούμενους. Ο ΣΨΚ προτείνει στους αυτοεργοδοτούμενους όπως έχετε μαζί σας μια επαγγελματική σας κάρτα όπου να αναγράφεται η διεύθυνση εργασίας σας ή να σφραγίσετε το έντυπο με μια σφραγίδα του ιδιωτικού σας γραφείου. Το Έντυπο Α συμπληρώνεται μόνο μια φορά.

Το Έντυπο Β αφορά την Δήλωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών, το οποίο θα συμπληρώνεται κάθε φορά όποτε ο λήπτης παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών θα μετακινείται προς και από το ιδιωτικό γραφείο/ οργανισμό των παροχέων. Εναλλακτικά, αντί της συμπλήρωσης του Εντύπου Β, ο λήπτης παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών μπορεί να στείλει μήνυμα SMS στον αριθμό 8998, χωρίς χρέωση, με βάση τις πιο κάτω οδηγίες:

Το SMS πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

κενό αρ. ταυτότητας ή αρ. διαβατηρίου κενό ταχυδρομικός κώδικας οικίας

Όπου Χ χρειάζεται να αναφερθεί ο σκοπός μετακίνησης με τον αριθμό (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που αντιστοιχεί στο λόγο μετακίνησης του κάθε πολίτη. Για σκοπούς παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών, ο λήπτης μπορεί να σημειώσει τον αριθμό 8, έχοντας όμως υπόψη ότι πιθανώς να επηρεάζει την τήρηση της εχεμύθειας.

Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης είτε εργαζομένου ή πολίτη, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή διαβατήριο σας και συμπληρωμένο το Έντυπο ή απαντητικό μήνυμα SMS.

Μπορείτε να βρείτε εδώ έντυπο που ετοίμασε ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου σχετικά με τη μετακίνηση ανηλίκων με τον γονέα/ φροντιστή τους ή/και ενηλίκων με τον φροντιστή τους.

Τέλος ανακοίνωσης.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.