Ανακοίνωση υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανακοίνωσε τη λειτουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.

Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ψυχολόγων είναι υπό ενεργή ανάπτυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο. Αν εντοπίσετε δυσκολίες στη χρήση ή προβλήματα, ενημερώστε μας στο info@cypsa.org.cy.