Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ανακοίνωσε τη λειτουργία Κέντρου Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.