Παρακαλούμε όπως δείτε εδώ την ανακοίνωση του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων για το πιο πάνω θέμα.