Βρείτε εδώ όλες τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σχετικά με την ένταξη των Κλινικών Ψυχολόγων στο ΓεΣΥ

Βρείτε εδώ τη ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΓεΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΑΥ

2022-03-30 Εφαρμογή προτύπων ποιότητας – υιοθέτηση ανώτατου ορίου στον συνολικό χρόνο επισκέψεων/ αξιολογήσεων ανά ημέρα

2022-03-30 Τροποποίηση στους καταλόγους δραστηριοτήτων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Κλινικής Ψυχολογίας

2022-03-11 Προσθήκη ειδικότητας στον κατάλογο ιατρών που παραπέμπουν σε εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες Κλινικών Ψυχολόγων

2021-11-10 Διαδικασία καταχώρησης αιτημάτων επιπρόσθετων θεραπειών σε Κλινικό Ψυχολόγο για εξαιρετικές περιπτώσεις

2021-10-25 Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες Κλινικού Ψυχολόγου εντός ΓεΣΥ

2021-08-10 Τροποποιήσεις στο Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Εξιδεικευμένης Αξιολόγησης

2021-08-07 Διευκρινίσεις σε σχέση με την Διενέργεια Εξειδικευμένης Αξιολόγησης

2021-07-29 Πολλαπλές επισκέψεις ημερησίως

2021-06-18 Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες Κλινικού Ψυχολόγου εντός ΓεΣΥ Αναθεωρημένο

2021-05-22 Διευκρινήσεις σε σχέση με την Διενέργειας Εξειδικευμένης Αξιολογήσης για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου

2021-04-22 Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας από Άλλους Επαγγελματίες Υγείας, Νοσηλευτές και Μαίες

2021-03-24 Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες Κλινικού Ψυχολόγου εντός ΓεΣΥ

2021-03-09 Τροποποιήσεις στο Ερωτηματολόγιο Διενέργειας Εξειδικευμένης Αξιολόγησης για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου  

2021-02-28 Τροποποιήσεις στους καταλόγους διαγνώσεων που μπορούν να παραπεμφθούν για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες κλινικού ψυχολόγου

2021-02-15 Ανανέωση Ιστοσελίδας ΟΑΥ για ενημέρωση αλλαγών που αφορούν τους ΑΕΥ. Οι ενημέρωσεις πλέον θα στέλνονται μέσω portal. Για θέματα που προκύπτουν για παραπεμπτικά ή για τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με το σύστημα μπορείτε να αποτείνεστε στο 17000 ή μπορείτε να μου στέλνετε email στο m.parouti@hio.org.cy το οποίο θα πρωωθώ στο αρμόδιο τμήμα.

2021-02-12 Ανακοίνωση του  ΟΑΥ σχετικά με τις υπηρεσίες των Άλλων Επαγγελματιών Υγείας (Φυσιοθεραπευτές, Κλινικοί Ψυχολόγοι, Κλινικοί Διαιτολόγοι, Λογοπαθολόγοι, Εργοθεραπευτές και Νοσηλευτές) η οποία δημοσιέυτηκε στις 3/2/2021.

2021-02-02 Ανακοίνωση σχετικά με προσθήκη ειδικότητας ιατρών για παραπεμπτικά σε Κλινικούς Ψυχολόγους εξωνοσοκομειακά

2021-01-20 Τελική μορφή Οδηγιών προς Ιατρούς και Κλινικούς Ψυχολόγους για την παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών φροντίδας υγείας από Κλινικούς ψυχολόγους

2021-01-20 Ανακοίνωση σχετικά με προσθήκη ειδικότητας ιατρών για παραπεμπτικά σε Κλινικούς Ψυχολόγους εξωνοσοκομειακά

2021-01-16 Ανακοίνωση σχετικά με προσθήκη διαδικτυακών ψυχολογικών παρεμβάσεων θεραπείας

Οδηγίες προς Άλλους Επαγγελματίες Υγείας για έλεγχο παραπεμπτικών και απαιτήσεων

Γενικές οδηγίες προς Ιατρούς και Κλινικούς Ψυχολόγους για την παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών φροντίδας υγείας από κλινικούς ψυχολόγους

Πληροφορίες για τον Κατάλογο δραστηριοτήτων Κλινικών Ψυχολόγων και τα Παραπεμπτικά.

Πληροφορίες για την αίτηση εγγραφής

Πληροφορίες για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμελείας