Βρείτε εδώ όλες τις πληροφορίες που ανακοινώνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σχετικά με την ένταξη των Κλινικών Ψυχολόγων στο ΓεΣΥ

Οδηγίες προς Άλλους Επαγγελματίες Υγείας για έλεγχο παραπεμπτικών και απαιτήσεων

Γενικές οδηγίες προς Ιατρούς και Κλινικούς Ψυχολόγους για την παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών φροντίδας υγείας από κλινικούς ψυχολόγους

Πληροφορίες για τον Κατάλογο δραστηριοτήτων Κλινικών Ψυχολόγων και τα Παραπεμπτικά.

Πληροφορίες για την αίτηση εγγραφής

Πληροφορίες για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι αμελείας