Στα πλαίσια διαβουλεύσεων του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου με φορείς όπως ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Βουλή και Υπουργεία, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου διεξάγει έρευνα με σκοπό την κατανόηση των αναγκών επαγγελματιών ψυχολόγων.

Εδώ θα βρείτε το ερωτηματολόγιο του Συνδέσμου, στο οποίο εξετάζονται διάφοροι παράμετροι της εξάσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο σήμερα.

Το ερωτηματολόγιο αφορά ειδικούς ψυχολόγους, ακαδημαικούς, ερευνητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων.

Παρακαλούμε όπως το προωθήσετε αναλόγως. 

Η έρευνα θα ισχύει μέχρι 21 Φεβρουαρίου  2020.